Skip to content

The Gardener of your heart

“Let our Gardener, God, landscape you with the Word, making a salvation-garden of your life.” James 1:21 (MSG) During prayer, […]

KEUSES…

Keuses kan maak of breek – dit bou verhoudings op of dit breek verhoudings af.  Keuses bepaal jou toekoms.  Keuses […]

In watter seisoen is jy?

In watter seisoen van jou lewe is jy op hierdie stadium? Die mens gaan fisies / menslik deur verskeie seisoene […]

7 Uit watter geslag is jy?

Hoofstuk 7 “As julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.”  Galasiërs […]

6 Lig van die Woord

Hoofstuk 6 “Hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul.  Die wat in duisternis […]

5 Bloedlynvloeke sny?

Hoofstuk 5 Audio “Bloedlynvloeke sny?” “As julle Hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen […]

4 Kan ons ‘n vervloeking leef

Hier volg die “Audio”: https://sonneblomsaadjies.files.wordpress.com/2020/02/4.-kan-jy-in-vervloeking-leef.mp3 Hoofstuk 4 Daar is baie mense wat glo dat ons nie in ’n vervloeking kan […]

3 Boksies en kettings

Hoofstuk 3 : “Van duister na LIG” “Vroeëer was julle, soos julle voorouers, mense wat in ’n geestelike tronk gesit […]

2 Duisternis VS Lig

“…Those who enter into Christ’s being-here-for-us no longer have to live under a continuous, LOW-LYING BLACK CLOUD…” Romans 8:1,2 (MSG) […]

Duister na LIG 1

Audio – Om die Audio te luister oor die Inleiding van die boek “Duister na Lig”, kliek asseblief op die […]

Skyn soos ‘n ster

“…al bly julle tussen mense wat korrup en sonder gewete is… juis tussen hulle moet julle soos helder ligte in […]

Die saadjie binne ons

Jeremiah 1:5 (GWT) “Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you […]

Alle lote word gesnoei

Johannes 15:1,2,6 (Afr.33/53) “Ek is die ware wynstok, en My Vader is die landbouer. Elke loot wat in My nie […]

Verwoesters in ons siel

Maleagi 4:2 (Afr. 33/53) “Vir julle wat My Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing […]

’n Pragtige blaredos?

Mattheus 6:33 (Afr.33/53) “Julle moet óf die boom goed maak en sy vrugte goed, óf julle moet die boom sleg […]

’n Boom wat vrug dra

Johannes 15:4,5 (Afr. 33/53) “Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van […]

Penwortel van geloof

Collosians 2:7 (The Message) “Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then […]

Raak gewortel in die Woord

Jeremiah 17:7-8 (The Message) “Blessed is the man who trusts Me, God, the woman who sticks with God. They’re like […]

God-gewortelde boom

Aan die begin van my leringe saam met Abba Vader, het ek op ’n dag beleef ek staan langs Jesus […]

Afsluiting

God stuur uitnodigings na Sy kinders, maar baie van Sy kinders maak die keuse om eerder die wêreldse lewe te […]

Verslete bruidsrokke

“Sy moet geklee wees in rein en blink, fyn linne en die fyn linne is die regverdige dade van die […]

Die bruilofskleed

“En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ’n bruilofskleed aan […]

Jesus was ons seer voete

“Petrus sê vir Hom:  ‘U sal my voete in der ewigheid nie was nie.’  Jesus antwoord hom:  ‘As Ek jou […]

Net een ware Weg

“Die Pad wat na God se nuwe wêreld toe lei, is baie moeilik en ook bitter smal.  Min mense loop […]

Klippe op ons pad

“God, your God, is testing you to find out if you totally love Him with everything you have in you.  […]

Volgeling van Jesus

“My vertroue in die Here is nie afhanklik daarvan dat dit met my goed gaan nie.  Al dra die vyeboom […]

Bekering

“Maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween […]

Signed, sealed and saved

Hierdie is ‘n kort boekie oor die Uitnodiging na die Bruilofsfees van Jesus. Ek plaas elke hoofstuk apart, of julle […]

Depressie…

DEPRESSIE… ’n woord wat eerder vermy word, want saam met hierdie (soms ‘duiwelse’) woord kom baie veroordeling uit verskillende rigtings.  […]

Skatkis vol Liefde

’n Paar jaar gelede het Abba Vader onder gebed vir my drie skatkiste gewys.  Dit het regtig gelyk soos daardie […]

In die rus van God

“Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.  Neem my juk op […]

Hoe vervul ons die wet?

Romeine 13 8  Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat ‘n ander […]

Vals “Heilige Gees”

Vra jouself eerlik hierdie vraag en dink eers bietjie daaroor voordat jy die saadjie lees:   Hoekom wil jy graag […]

Ou, verslete bruidsrokke

Onder gebed wys Abba Vader my ’n groot skare mense en wat my dadelik opval, is die bruidsrokke wat hulle […]

Tekens van die tye

 “Kyk, die winter is verby, die reëntyd is oor, dit het verbygegaan.   Die bloeisels word gesien in die land, […]

Die Boom (boek pdf)

Om die nuutste boek te lees, laai gerus die pdf af… Indien jy belangstel om ‘n fisiese boek in jou […]

Soek die Koning se hart

“… die Here deursoek al die harte, en Hy verstaan elke versinsel van die gedagtes.  As jy Hom soek, sal […]

Liggaam, siel en gees

Werking tussen liggaam, siel en gees… Hoe lyk ’n dormante geeshart-mens teenoor ’n lewende geeshart-mens?

Uitroep van samekomste

“Bring nie meer skynheilige offergawes nie;  gruwelike reukwerk is dit vir My.  Nuwemane en sabbatte, die uitroepe van samekomste – […]

Op soek na liefde

“As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif […]

Manna in afsondering

“Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, […]

Suurdeegbrood

“‘Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs.’ Toe het hulle begryp dat […]

Vrug van die bose boom

“Hulle het toegelaat dat die god van hierdie donker wêreld hulle blind maak. Omdat hulle nie glo nie, is hulle […]

Geestelike hongerte

“Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.” […]

Die Bruilofskleed

“En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ’n bruilofskleed aan […]

Net een ware Weg

“Jesus antwoord: ‘Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur My […]

Volgeling van Jesus

“My vertroue in die Here is nie afhanklik daarvan dat dit met my goed gaan nie. Al dra die vyeboom […]

Bekering

“Maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween […]

Verwoesters in ons siel

“Maar vir julle wat eerbied het vir my Naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale…” […]

Vrug van die boom

“Bly in My, soos Ek in julle.  Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie […]

Penwortel van geloof

  “Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will […]

Gewortel in die Woord

“May Christ through your faith dwell in your hearts. May you be rooted deep in love and founded securely on […]

5 Bloedlynvloeke sny?

Hoofstuk 5 Audio “Bloedlynvloeke sny?” “As julle Hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen […]

Liggaam, siel en gees

Werking tussen liggaam, siel en gees… Hoe lyk ’n dormante geeshart-mens teenoor ’n lewende geeshart-mens?