Skip to content

Depressie…

DEPRESSIE… ’n woord wat eerder vermy word, want saam met hierdie (soms ‘duiwelse’) woord kom baie veroordeling uit verskillende rigtings.  […]

Skatkis vol Liefde

’n Paar jaar gelede het Abba Vader onder gebed vir my drie skatkiste gewys.  Dit het regtig gelyk soos daardie […]

In die rus van God

“Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.  Neem my juk op […]

Hoe vervul ons die wet?

Romeine 13 8  Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat ‘n ander […]

Vals “Heilige Gees”

Vra jouself eerlik hierdie vraag en dink eers bietjie daaroor voordat jy die saadjie lees:   Hoekom wil jy graag […]

Ou, verslete bruidsrokke

Onder gebed wys Abba Vader my ’n groot skare mense en wat my dadelik opval, is die bruidsrokke wat hulle […]

Tekens van die tye

 “Kyk, die winter is verby, die reëntyd is oor, dit het verbygegaan.   Die bloeisels word gesien in die land, […]

Die Boom (boek pdf)

  Om die nuutste boek te lees, laai gerus die pdf af… Indien jy belangstel om ‘n fisiese boek in […]

Soek die Koning se hart

“… die Here deursoek al die harte, en Hy verstaan elke versinsel van die gedagtes.  As jy Hom soek, sal […]

Liggaam, siel en gees

Werking tussen liggaam, siel en gees… Hoe lyk ’n dormante geeshart-mens teenoor ’n lewende geeshart-mens?

Uitroep van samekomste

“Bring nie meer skynheilige offergawes nie;  gruwelike reukwerk is dit vir My.  Nuwemane en sabbatte, die uitroepe van samekomste – […]

Op soek na liefde

“As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif […]

Manna in afsondering

“Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, […]

Suurdeegbrood

“‘Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs.’ Toe het hulle begryp dat […]

Vrug van die bose boom

“Hulle het toegelaat dat die god van hierdie donker wêreld hulle blind maak. Omdat hulle nie glo nie, is hulle […]

Geestelike hongerte

“Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.” […]

Die Bruilofskleed

“En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ’n bruilofskleed aan […]

Net een ware Weg

“Jesus antwoord: ‘Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur My […]

Volgeling van Jesus

“My vertroue in die Here is nie afhanklik daarvan dat dit met my goed gaan nie. Al dra die vyeboom […]

Bekering

“Maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween […]

LIG Saadjies ›

Suurdeegbrood

“‘Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs.’ Toe het hulle begryp dat […]

Vrug van die bose boom

“Hulle het toegelaat dat die god van hierdie donker wêreld hulle blind maak. Omdat hulle nie glo nie, is hulle […]

Geestelike hongerte

“Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.” […]

Hoe vervul ons die wet?

Romeine 13 8  Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat ‘n ander […]

Depressie…

DEPRESSIE… ’n woord wat eerder vermy word, want saam met hierdie (soms ‘duiwelse’) woord kom baie veroordeling uit verskillende rigtings.  […]

Skatkis vol Liefde

’n Paar jaar gelede het Abba Vader onder gebed vir my drie skatkiste gewys.  Dit het regtig gelyk soos daardie […]

In die rus van God

“Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.  Neem my juk op […]