Skip to content

Liggaam, siel en gees

Werking tussen liggaam, siel en gees… Hoe lyk ’n dormante geeshart-mens teenoor ’n lewende geeshart-mens?

Uitroep van samekomste

“Bring nie meer skynheilige offergawes nie;  gruwelike reukwerk is dit vir My.  Nuwemane en sabbatte, die uitroepe van samekomste – […]

Op soek na liefde

“As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif […]

Manna in afsondering

“Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, […]

Suurdeegbrood

“‘Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs.’ Toe het hulle begryp dat […]

Vrug van die bose boom

“Hulle het toegelaat dat die god van hierdie donker wêreld hulle blind maak. Omdat hulle nie glo nie, is hulle […]

Geestelike hongerte

“Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.” […]

Die Bruilofskleed

“En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ’n bruilofskleed aan […]

Net een ware Weg

“Jesus antwoord: ‘Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur My […]

Volgeling van Jesus

“My vertroue in die Here is nie afhanklik daarvan dat dit met my goed gaan nie. Al dra die vyeboom […]

Bekering

“Maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween […]

Verwoesters in ons siel

“Maar vir julle wat eerbied het vir my Naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale…” […]

Vrug van die boom

“Bly in My, soos Ek in julle.  Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie […]

Boek: LIG Saadjies

As jy belangstel in die eerste boek, Lig Saadjies, stuur asseblief ‘n e-pos na sonneblomsaadjies33@gmail.com.  Op hierdie stadium saai ons […]

Penwortel van geloof

  “Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will […]

Gewortel in die Woord

“May Christ through your faith dwell in your hearts. May you be rooted deep in love and founded securely on […]

LIG Saadjies ›

Suurdeegbrood

“‘Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs.’ Toe het hulle begryp dat […]

Vrug van die bose boom

“Hulle het toegelaat dat die god van hierdie donker wêreld hulle blind maak. Omdat hulle nie glo nie, is hulle […]

Geestelike hongerte

“Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.” […]

Uitroep van samekomste

“Bring nie meer skynheilige offergawes nie;  gruwelike reukwerk is dit vir My.  Nuwemane en sabbatte, die uitroepe van samekomste – […]

Liggaam, siel en gees

Werking tussen liggaam, siel en gees… Hoe lyk ’n dormante geeshart-mens teenoor ’n lewende geeshart-mens?