Skip to content

Toets jy God se geduld?

4 Or do you have no regard for the wealth of His kindness and tolerance and patience [in withholding His wrath]? […]

Vals “Heilige Gees”

Vra jouself eerlik hierdie vraag en dink eers bietjie daaroor voordat jy die saadjie lees:   Hoekom wil jy graag […]

Lewensboeke

“U oë het my ongevormde klomp gesien; en in U boek is hulle almal opgeskrywe:  dae dat alles bepaal was, […]

Die soeke binne jou..

Is daar iets diep binne jou wese wat kriewel, wat soek?  Iets wat jou pla, maar jy weet nie wat […]

Your Life-Book

During prayer, the Lord showed me the following: I was walking down a long, white corridor with doors on both […]

2 Duisternis VS Lig

“…Those who enter into Christ’s being-here-for-us no longer have to live under a continuous, LOW-LYING BLACK CLOUD…” Romans 8:1,2 (MSG) […]

The Gardener of your heart

“Let our Gardener, God, landscape you with the Word, making a salvation-garden of your life.” James 1:21 (MSG) During prayer, […]

KEUSES…

Ons moenie keuses maak volgens emosies nie, want dan maak ons keuses wat ons eie wil pas. Plaas jou emosies eenkant en raak stil by die voete van die Here om Sy wil te aanvaar en daardeur die regte keuses te maak.

In watter seisoen is jy?

In watter seisoen van jou lewe is jy op hierdie stadium? Die mens gaan fisies / menslik deur verskeie seisoene […]

7 Uit watter geslag is jy?

Hoofstuk 7 “As julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.”  Galasiërs […]

6 Lig van die Woord

Hoofstuk 6 “Hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul.  Die wat in duisternis […]

5 Bloedlynvloeke sny?

Hoofstuk 5 Audio “Bloedlynvloeke sny?” “As julle Hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen […]

4 Kan ons ‘n vervloeking leef

Hier volg die “Audio”: https://sonneblomsaadjies.files.wordpress.com/2020/02/4.-kan-jy-in-vervloeking-leef.mp3 Hoofstuk 4 Daar is baie mense wat glo dat ons nie in ’n vervloeking kan […]

3 Boksies en kettings

Hoofstuk 3 : “Van duister na LIG” “Vroeëer was julle, soos julle voorouers, mense wat in ’n geestelike tronk gesit […]

Duister na LIG 1

Audio – Om die Audio te luister oor die Inleiding van die boek “Duister na Lig”, kliek asseblief op die […]

Skyn soos ‘n ster

“…al bly julle tussen mense wat korrup en sonder gewete is… juis tussen hulle moet julle soos helder ligte in […]

Die saadjie binne ons

Jeremiah 1:5 (GWT) “Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you […]

Alle lote word gesnoei

Johannes 15:1,2,6 (Afr.33/53) “Ek is die ware wynstok, en My Vader is die landbouer. Elke loot wat in My nie […]

Verwoesters in ons siel

Maleagi 4:2 (Afr. 33/53) “Vir julle wat My Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing […]

’n Pragtige blaredos?

Mattheus 6:33 (Afr.33/53) “Julle moet óf die boom goed maak en sy vrugte goed, óf julle moet die boom sleg […]

’n Boom wat vrug dra

Johannes 15:4,5 (Afr. 33/53) “Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van […]

Penwortel van geloof

Collosians 2:7 (The Message) “Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then […]

Raak gewortel in die Woord

Jeremiah 17:7-8 (The Message) “Blessed is the man who trusts Me, God, the woman who sticks with God. They’re like […]

God-gewortelde boom

Aan die begin van my leringe saam met Abba Vader, het ek op ’n dag beleef ek staan langs Jesus […]

Afsluiting

God stuur uitnodigings na Sy kinders, maar baie van Sy kinders maak die keuse om eerder die wêreldse lewe te […]

Verslete bruidsrokke

“Sy moet geklee wees in rein en blink, fyn linne en die fyn linne is die regverdige dade van die […]

Die bruilofskleed

“En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ’n bruilofskleed aan […]

Jesus was ons seer voete

“Petrus sê vir Hom:  ‘U sal my voete in der ewigheid nie was nie.’  Jesus antwoord hom:  ‘As Ek jou […]

Net een ware Weg

“Die Pad wat na God se nuwe wêreld toe lei, is baie moeilik en ook bitter smal.  Min mense loop […]

Klippe op ons pad

“God, your God, is testing you to find out if you totally love Him with everything you have in you.  […]

Volgeling van Jesus

“My vertroue in die Here is nie afhanklik daarvan dat dit met my goed gaan nie.  Al dra die vyeboom […]

Bekering

“Maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween […]

Depressie…

DEPRESSIE… ’n woord wat eerder vermy word, want saam met hierdie (soms ‘duiwelse’) woord kom baie veroordeling uit verskillende rigtings.  […]

Skatkis vol Liefde

’n Paar jaar gelede het Abba Vader onder gebed vir my drie skatkiste gewys.  Dit het regtig gelyk soos daardie […]

In die rus van God

“Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.  Neem my juk op […]

Hoe vervul ons die wet?

Romeine 13 8  Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat ‘n ander […]

Ou, verslete bruidsrokke

Onder gebed wys Abba Vader my ’n groot skare mense en wat my dadelik opval, is die bruidsrokke wat hulle […]

Tekens van die tye

 “Kyk, die winter is verby, die reëntyd is oor, dit het verbygegaan.   Die bloeisels word gesien in die land, […]

Soek die Koning se hart

“… die Here deursoek al die harte, en Hy verstaan elke versinsel van die gedagtes.  As jy Hom soek, sal […]

Liggaam, siel en gees

Werking tussen liggaam, siel en gees… Hoe lyk ’n dormante geeshart-mens teenoor ’n lewende geeshart-mens?

Uitroep van samekomste

“Bring nie meer skynheilige offergawes nie;  gruwelike reukwerk is dit vir My.  Nuwemane en sabbatte, die uitroepe van samekomste – […]

Op soek na liefde

“As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif […]

Manna in afsondering

“Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, […]

Suurdeegbrood

“‘Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs.’ Toe het hulle begryp dat […]

Vrug van die bose boom

“Hulle het toegelaat dat die god van hierdie donker wêreld hulle blind maak. Omdat hulle nie glo nie, is hulle […]

Geestelike hongerte

“Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.” […]

Die Bruilofskleed

“En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ’n bruilofskleed aan […]

Net een ware Weg

“Jesus antwoord: ‘Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur My […]

Volgeling van Jesus

“My vertroue in die Here is nie afhanklik daarvan dat dit met my goed gaan nie. Al dra die vyeboom […]

Bekering

“Maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween […]

Verwoesters in ons siel

“Maar vir julle wat eerbied het vir my Naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale…” […]

Vrug van die boom

“Bly in My, soos Ek in julle.  Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie […]

Penwortel van geloof

  “Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will […]

Gewortel in die Woord

“May Christ through your faith dwell in your hearts. May you be rooted deep in love and founded securely on […]

3 Boksies en kettings

Hoofstuk 3 : “Van duister na LIG” “Vroeëer was julle, soos julle voorouers, mense wat in ’n geestelike tronk gesit […]

2 Duisternis VS Lig

“…Those who enter into Christ’s being-here-for-us no longer have to live under a continuous, LOW-LYING BLACK CLOUD…” Romans 8:1,2 (MSG) […]