Offers

IMG_0864

Read More

Aanbid ons God of Baäl

IMG_0760

daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord.”
1 Kon 17:1

Read More

Glo jy die leuens van Satan of die Waarheid van God?

IMG_0731
“Maar ek vrees, dat net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus.”
2 Korinthiers 11:3

Read More

Job – Audio

om die saadjie oor Job te lees:  Job

Besnydenis van die hart – Audio

Besnydenis van die hart

“Ek sal julle ’n nuwe hart gee en ’n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ’n hart van vlees gee. Ek sal My Gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in My insettinge wandel en My verordeninge onderhou en doen.”
Esegiël 36:26,27

Read More

Is die hele wereld se sondes op een slag vergewe?

IMG_0699

Nog ‘n groot leuen uit die wereld…

Read More

Is jy ‘n oop teiken vir Satan?

IMG_0392

“As ek gesondig het, wat doen ek aan U, o Mensebewaker? Waarom het U my as mikpunt vir U opgestel, sodat ek myself tot ’n las is?”
(Job 7:20 Afr. 33/53)

Read More

Job

IMG_0391

“Het jy al ag gegee op my kneg, Job? Want daar is niemand op aarde soos hy nie; ’n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad.”

Read More