Vrug van die bose boom

Satan weet presies van elke persoon wat aan geestelike hongerte ly. Hy ken elkeen se hongerpyne, asook die oorsprong van elkeen se hongerpyne. Dit is presies hoekom hy sy bose boom in die wêreld kom plant het – om geestelike honger mense te voed met sy bose vrugte. Omdat die mens in die duistere wêreld ingebore word, word ons geestelik blind gebore en is dit baie maklik vir Satan om hierdie vrot, gefermenteerde vrugte van vroegs af aan die mens uit te deel. Omdat die mens daarop voed vandat hy baie jonk is, is dit vir hom niks snaaks nie. Om vasgevang te wees in tradisie en kultuur is “reg” vir die mens en diegene wat losbreek daarvan, word gesien as buitestaanders! Soos die Boom van die Lewe 12 maande van die jaar vrugte dra, so dra Satan se boom ook reg deur die jaar vrugte, hy is nie seisoensgebonde nie en hy het ook nie ’n voorkeur ouderdom aan wie hy die vrugte bied nie. Hy weet presies hoe honger elke mens in die gees is en hy hou die bose vrugte op ’n goue skinkbord na die mens toe uit om daarop te voed. Hoe meer die mens daarop voed, hoe meer wil hy hê – later ontsaan obsessiewe gedragspatrone en verslawings. Mens dink dadelik aan goed soos drank, dwelms, seks, maar dan is daar ook verslawings soos soeke na liefde, aanvaarding, soeke na eer, roem en aansien. Satan weet hoe honger die gees is, en hy weet ook waar elkeen se swak punte lê. Hy weet presies wat dit is wat tussen die mens en God staan en hy sal altyd DIT gebruik om die hongerte vir ’n rukkie te stil. Die vrugte van Satan laat die mens opsetlik en bewustelik sondig en rebelleer teen God.

Die bose boom se vrugte is altyd ’n lus vir die fisiese oog, dis soet op die tong, sag op die maag en laat nooit ’n bitter smaak in die mond nie. Hoeveel mense vergryp hulle aan die boom van goed en kwaad sonder om dit te besef? Omdat die mens nie gebore word met geestelike onderskeidingsvermoë nie, kan hulle nie die planne van Satan raaksien nie. Daarby is die bose vrugte so lekker dat die meeste mense in elkgeval kies om nie die sleg daarin raak te sien nie. Die gevolg is dat Satan die mens so besig hou met allerhande nonsens, dat die mens nie tyd kry om God te soek nie, hy kry nie tyd om alleen met God te spandeer nie – dit is omdat Satan hom so besig hou met die onbenullighede van die wêreld. Dit is die mens se keuse of hy hom gaan besig hou met die dinge van Satan en of hy net vir ’n oomblik gaan terugstaan, kyk waarmee hy besig is, en rekonsilieër… Is dit waarmee jy besig is, dinge van God, of is dit onbenullighede waarmee Satan jou besig hou? Hy is ’n tydrower, ’n dief! Hy weet hoe belangrik dit is dat ons tyd met God moet spandeer. Dit is presies hoekom hy alles in sy vermoë doen om ons besig te hou, veral met dinge van die self, want hoe meer ons besig is met die self, hoe verder beweeg ons van God af weg. Gaan dink ’n bietjie watse vrugte dit is wat Satan jou voer… Dalk wêreldse kennis en insig, televisie, musiek, sport, oefening, om die self mooier te maak vir die wêreld, drank, dwelms, rykdom, eer, roem, aansien op verskeie vlakke van die lewe, vriende en mooi uitloklike vroue… Seksuele sondes is in vandag se tyd so algemeen, dis niks meer snaaks nie, dis oop en bloot op televisie, ons is almal blootgestel daaraan en ons arme kinders…

Elkeen van ons moet gaan stilsit by die voete van Abba Vader en Hom vra om ons te wys waarmee ons ons besig hou wat nie van Hom af is nie. As jy ernstig is om reg te maak met Abba Vader, sal Hy jou antwoord. Hy sal jou deur Sy Gees wys op watse bose vrugte jy voed en wat dit is wat jou van Hom af weghou. As jy ernstig is oor jou verhouding met God, sal jy dit doen! Breek met daardie dinge wat God deur die Gees aan jou bekend maak en kom in afsondering by die voete van God. Distansieër jou vir ’n ruk van bose vrugte en voed op die Brood van die Lewe – lees God se Woord, bid, praat met God… Dit is wat Abba Vader van ons wil hê. Hy is nie doer ver weg nie, as jy tyd vir Hom inruim, sal Hy nie te besig vir jou wees nie. Hy sal daar vir jou sit en wag, want Hy wil graag met jou ook tyd spandeer. Hy roep jou! Luister en raak stil by Hom. Hy het jou lief en Hy roep jou terug na die tuin van Eden waar jy op die boom van die Lewe kan voed, maar daarvoor het jy nodig om saam met Jesus die pad te stap. Dit is die moeite werd! Niks in hierdie lewe kan die gevoel oorskry as die gevoel om by die voete van Jesus te sit nie, om Hom te ervaar, om Sy teenwoordigheid te voel en om te luister na Sy stem. Dit is beter en lekkerder as enige lekker vrug wat Satan jou kan bied!

Gevolge van bose vrugte

“Die hart van die volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.”  Mattheus 13:15 (Afr. 33/53)

Aan die begin van alle tye het God aan die mens in die tuin van Eden alle vrugte gegee om te eet, behalwe die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad, dus het God voedsel voorsien aan mens en dier om op te voed. Die mens moes die keuse maak om God te gehoorsaam deur te voed op dit wat God hulle gegee het, maar die versoeking om meer soos God te wees, het die mens oorgeneem. Daarom het die mens van die bose vrugte genuttig. Satan het aan Eva gevra of hulle van die boom van kennis van goed en kwaad mag eet, waarop Eva geantwoord het dat hulle sal sterf as hulle van daardie boom eet. Satan het haar oorreed dat hulle nie sal sterf nie, maar meer soos God sal word, waarop sy die keuse gemaak het om ongehoorsaam te wees aan God, wat niks anders is as sonde nie. Hulle geestelike oë het gesluit en hulle vleeslike oë het oopgegaan. Daarom het hulle gesien en besef hulle is naak, en het hulle klere van vyeblare gemaak. Hulle het dus bewus geraak van hulle vleeslike behoeftes. As ons voed op die bose vrug, bly ons vleeslike oë oop wat begeerte aanwakker met alles wat ons oë raaksien. Ons is dan ook intens gefokus en ingestel op ons vleeslike behoeftes en ons skeep ons geestelike behoeftes af. Hoe meer ons op onsself ingestel is, hoe minder plek is daar vir God in ons lewe. Geestelike blindheid en doofheid veroorsaak dat die mens die Woord van God verkeerd lees en interpreteer (AS hy die Woord lees, want mense wat voed op wêreldse voesdsel het geen begeerte om die Woord te lees nie). Jy sal hulle wel in die kerk vind met die Bybel in die hand, maar dis niks anders as godsdiens om die res van die wêreld te bluf nie. Geestelike doofheid veroorsaak dat ’n mens nie die Waarheid van die leuen kan onderskei nie, hulle is lief om te hoor wat die ore paai en wil glad nie hoor dat hulle hulle lewens radikaal moet verander, ’n ommekeer moet maak en hulle sondes laat staan nie. Bose vrugte maak ons blind en doof om God te kan beleef en om Sy stem te kan hoor.

“Hulle het toegelaat dat die god van hierdie donker wêreld hulle blind maak. Omdat hulle nie glo nie, is hulle lewe nou pikdonker. Daarom sien hulle nie die lig wat die goeie nuus oor Christus in mense se lewe bring nie.”   2 Korintiërs 4:4 (Die Boodskap)

Vervloeking oor die natuur – Genesis 3:15-19

Na die sondeval het God vir Adam en Eva gesoek en hulle in vyeblare gevind. Dadelik het Hy hulle gevra of hulle van die boom van kennis van goed en kwaad geëet het en toe sê Hy vir hulle:

“VERVLOEK IS DIE AARDE OM JOU ONTWIL! Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal die plante van die veld eet.”

Met ander woorde, deurdat hulle gevoed het op dit wat God hulle verbied het, het hulle nie alleenlik duisternis oor hul hart gebring nie, maar ook duisternis en vervloeking oor die natuur… God het die mens aan sy eie lot oorgelaat en hulle uit die tuin weggestuur om te gaan woon in die vervloekte wêreld wat hulle oor hulleself gebring het. Om aan te hou om te voed op die verbode vrug, is sonde in die oë van God. Dit veroorsaak vervloeking oor ons eie omgewing, wat bestaan vir onsself moeiliker maak. Dit is nie God wat die mens direk straf of direk ’n vloek op die mens plaas nie – dit is deur die mens se eie toedoen dat hy in ’n vervloekte omgewing leef. God laat net die mens oor aan sy eie toedoen. As ons kies om te voed op die verbode vrug, moet ons ook verantwoordelikheid kan vat vir die gevolge daarvan…

Die ergste skade wat bose vrugte aanrig, is deur hulle saad, want dis die saad van ’n vrug wat die mens weer in staat stel om vrug te kan dra. Watse tipe vrugte gaan ons dra as die saad van die bose vrugte ontkiem in ons harte? Ongoddelike vrugte! Galasiërs 5:19-21 sê die vrugte van die vlees is openbaar soos owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en alle derglike dinge en die wat sulke dinge doen, sal nie die koninkryk van God beërwe nie.

Vandag oorreed Satan nogsteeds ontelbare siele om te nuttig van die verkeerde boom… Is dit nie waar ’n groot deel van die mensdom se probleme lê nie? Ons voed op alles in die wêreld wat Satan ons bied om gelukkiger, mooier, beter te wees; om meer sukses te behaal en meer belangrik in die oë van die wêreld te wees. Gehoorsaamheid aan ons eie wil laat ons oorgee om te voed op die bose boom wat net ons liggaam en siel kan voed, nooit ons gees nie, maar dis nie deel van God se plan vir een van ons nie. God weet dit maak ons harte duister, en dit maak Hom hartseer, want Sy oorspronklike plan was dat ons harte Lig moet wees, deurdat ons sou voed op die Boom van die Lewe.

Nadat God Adam en Eva uit die tuin van Eden weggestuur het, het engele die tuin bewaar sodat niemand van die Boom van die Lewe kon eet nie. Met die kruisiging van Jesus, het Hy sonde en die dood oorwin, die voorhangsel het geskeur, dus het die sterfte van Jesus weer die tuin van Eden oopgemaak. Nou kan die mens wat die Gees van God ontvang, weer na die tuin van Eden beweeg deur die kruis van Jesus. Ons word weer die voorreg gegee om te voed op die Boom van die Lewe.

“Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die Lewe wat binne-in die paradys van God is”   Openbaring 2:7 (Afr. 33/53)

Die vraag wat elkeen homself moet afvra, is waarop voed ek en jy? Voed ons op dit wat God ons bied, of aanvaar ons die bose vrugte wat Satan op ’n skinkbord na ons toe uithou? Ek dink ons kan nou beter begin verstaan hoekom die grootste gedeelte van die mensdom geestelik blind en doof vir God en Sy werke is… Dit is elkeen se eie verantwoordelikheid om te sorg dat sy gees gesond is, dat sy gees gevoed word met die regte Voedsel, want Satan weet presies wie se gees honger is, en hy sal altyd sy kans vat. As ons ingee en voed op die verbode vrugte, gaan ons die prys daarvoor betaal en ongoddelike vrugte dra. Ons vrugte se saad gaan die wêreld net nog meer besmet en besoedel! Ons moet Satan teëstaan en hy sal dan van ons wegvlug. Die enigtste manier hoe ons dit kan doen is, om ons eie wil te onderwerp aan God en te voed alleenlik op DIT wat Hy aan ons bied. As ons voed op dit God ons bied, sal ons onderskeidingsvermoë van God ontvang om Satan se vrugte te kan herken en te verwerp. Moenie trap in die slaggate wat Satan vir jou stel nie. Voed op die Woord van God sodat jy kan weet wanneer Satan jou in die versoeking probeer lei. Ons herken nie vir Satan, sy werkers of hulle werke nie, want ons ken nie die Woord van God nie!

“Open your mouth and taste, open your eyes and see – how good God is. Blessed are you who run to Him.”   Psalm 34:8