Die uitnodiging

IMG_0399

“Die koninkryk van die hemele is soos ’n koning wat ’n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep en hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides: Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof. Maar hulle het hul daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk en ’n ander na sy handelsaak. En die origes het sy dienskegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof. En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ’n builofskleed aan het nie. En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ’n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande. Want baie is geroep, maar min is uitverkies.”  (Matt. 22:2-14)

Net soos die koning ’n uitnodiging stuur na die mense om hulle te nooi na die bruilof van sy seun, net so nooi God elkeen van ons ook uit om deel te wees van die bruilof van Sy Seun. God roep elkeen van ons om te kom feesvier saam met Hom, om saam met Hom aan die tafel te sit en te ontvang wat Hy aan ons wil gee. Hy rig alreeds uitnodigings aan elkeen van ons en Hy doen dit op verskeie maniere – soms laat gebeur Hy slegte goed in ons lewens wat ons op ons knieë dwing en besef God roep ons; soms stuur Hy iemand na ons met ‘n Woord van Hom af, en soms hoor jy sommer net Sy roepstem hier diep in jou hart. Gaan jy die keuse maak om die Bruilof van die Seun van God by te woon? Of is daar nog te veel dinge van die lewe wat jy wil geniet voordat jy na die Bruilofsfees gaan?

Daar is net een korrekte pad wat lei na die Bruilofsfees, alhoewel daar baie ander makliker paaie is, wat ook lei na die Bruilofsfees, maar nie al die paaie lei na korrekte ingang van die Fees nie. Daar is net een ingang en dit is deur Jesus Christus. Jesus is die DEUR na die Feesmaal…

Lees Johannes 10:1-21

In Johannes 10 is daar diewe en rowers wat nie deur die deur van die skaapstal ingaan nie, maar van ’n ander kant af inklim. Die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Hy lei sommige skape op die verkeerde weg, en as hy die wolf sien naderkom, laat hy die skape staan en hy vlug, die wolf vang die skape en jaag hulle uitmekaar. Die dief kan nie deur die deur van die skaapstal binnegaan nie, want God is die deurwagter en God ken diewe op die naam. Daarom moet hy op ’n skelm manier die skaapstal binnegaan. Skape wat nie die stem van hulle Herder baie goed ken nie, kan om die bos gelei word deur die dief en agter die dief aanbeweeg op die verkeerde pad. Die diewe maak die pad maklik vir die skape om op te beweeg, hulle beloof aan die skape ewigheid, seëning en verlossing. Daarom is dit uiters belangrik dat skape die stem van hul Herder moet ken, want as hulle die stem van hul Herder ken, sal hulle dadelik weet wanneer dit die dief en die rower is wat hulle op die verkeerde pad wil lei – nie omdat hulle die dief of die rower se stem ken nie, maar omdat hulle die Herder se stem ken.

Dit is uiters belangrik dat ons die stem van ons Herder moet ken sodat ons op die regte pad na die Bruilofsfees kan beweeg, want daar is net een ingang na die Fees en dit is deur die DEUR wat Jesus is. Diewe en rowers betree die Bruilofsfees deur skelm plekke, maar hulle sal uitgevang word, want hulle is nie geklee met die bruilofskleed nie. Dit is hulle wat die maklike pad na die Fees gevolg het en hierdie maklike pad het hulle gelei na die verkeerde ingang na die Fees. Hulle het nie deur die hoofingang inbeweeg nie, wat beteken hulle het nie die een ware Weg na die Fees gevolg nie. Daar is net een ware Weg wat gevolg kan word wat lei na die Bruilof. Mattheus 7:14 van Die Boodskap sê:

“Die pad wat na God se nuwe wêreld toe lei, is baie moeilik en ook bitter smal. Min mense loop daarop omdat dit groot opofferings vra. Aan die ander kant is die pad wat na die hel toe lei, maklik om op te loop en baie breed. Baie mense loop daarop. Span julle daarom in om op God se smal pad te bly stap.”

Wanneer ons die stem van Jesus ken, sal ons alle ander stemme verwerp en nie daarna luister nie. Ons sal ook sien dat Jesus nie nodig het om deur skelm plekke in die skaapstal in te gaan nie, want die deurwagter maak vir Hom oop en die skape luister na Sy stem; Hy roep Sy eie skape op hulle naam en lei hulle uit. Wanneer Hy Sy eie skape uitgebring het, loop Hy voor hulle uit. Die skape volg Hom, omdat hulle Sy stem ken.

Jesus verduidelik aan die skare wat luister, dat Hy die deur van die skape is. Hy sê:

“Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind…. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie Herder. Die goeie Herder lê Sy lewe af vir die skape. Ek is die goeie Herder, Ek ken my eie en word deur My eie geken.”

Daar is dus net een manier om by die Bruilofsfees in te gaan, en dit is deur Jesus Christus. Alleenlik DEUR Hom ontvang ons verlossing en redding, op geen ander manier nie. Wanneer ons deur Hom beweeg, ontvang ons die bruilofskleed wat ons toegang verleen tot die Fees. Die makliker paaie wat lei na die Fees, is dwaalleringe wat hulle afkoms van die vyand het en wat verlossing vir die mens baie maklik maak.

Een van die maklikste paaie, wat ook seker die breedste pad is, is een wat die meeste van ons gevolg het. Ons word van kleins af geleer dat Jesus gesterf het vir ons sondes en daarom is al ons sondes vergewe. Ons word groot met die “mindset” dat ons sondes alreeds vergewe is, maak nie saak wat ons doen en hoe ons lewe nie, want ons is mos al klaar vergewe. Solank ons elke Sondag kerk toe gaan en bely om ’n Christen te wees, is ons gered. Ek is ook so grootgemaak en het ook op hierdie manier geglo, maar toe ek waarlik tot bekering gekom het en die werking van Abba Vader in my lewe kon voel, het ek besef ek het ’n leuen geglo. Dit is baie maklike verlossing en hierdie pad lei na die verkeerde ingang van die Fees. Die mense wat hierdie roete volg, beweeg dus nie deur die DEUR van die feessaal nie, hulle ontvang nie die bruilofskleed nie en hulle gaan soos ’n seer oog uitstaan by die Fees. Dit is omdat hulle nie die ware Weg gevolg het na die Bruilof toe nie, maar makliker paaie gekies het wat hulle op ontoelaatbare plekke die Fees laat binnegaan het – ingange waar hulle geen bruilofskleed ontvang het nie.

Die probleem hoekom so baie mense die makliker, breë paaie volg wat lei na die Bruilofsfees, is die vals motief van die hart van die mens. Die meeste mense wil graag die Fees bywoon en wil graag die Bruid van Jesus wees, maar vra jouself die vraag waarom jy deel wil wees van die Bruilofsfees? Is dit om seker te maak jy ontvang die ewige lewe en spring die hel vry? Dink jy dalk aan die voordele wat die Bruilofsfees vir jou kan inhou? Maak nie saak wat ons rede is nie, maar as ons hooffokus nie draai om liefde vir Jesus nie, is ons motief vals en sal dit nie ongesiens verbygaan nie. As ons lewe en ons bestaan nie draai om God te behaag nie, het ons êrens ’n verwronge motief wat ons moeilikheid kan besorg. Terwyl ons op die ware Weg saam met Jesus wandel oppad na die Bruilofsfees, gaan daar baie toetse en beproewinge oor ons pad kom. God toets op hierdie manier die motief van ons harte, want mense wat vir ’n geseënde lewe of vir hul eie voordele die Fees wil bywoon, sal nie die toetse van God kan deurstaan nie. Dit is op hierdie pad waar God die ware bekerenes van die vals bekerenes skei.

Mag die motief van ons harte opreg wees en mag ek en jy die ware Weg na die Bruilofsfees ontdek wat deur die kruis van Jesus Christus lei.