Uitgewerpte seesterre & Liggaam van God

seester

“Mag hulle harte vertroos word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en totale rykdom van die volle versekerdheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God die Vader en van Christus.”  Kollosense 2:2 (AFR33/53)

Vandat ons klein is, word ons geleer dat kerkgangers die Liggaam van God is.  Ons word geleer dat die kerk die bruid van Jesus is, maar alles word so ‘n titseltjie verdraai en is ver verwyderd van die Waarheid.  Soveel kerke is sinagoges van Satan en versprei dwaalleringe wat die blinde en dowe mensdom nog meer verblind en verdoof.  Die gevolg is dat die grootste getal mense vandag nie onderskeid kan tref tussen die Waarheid en leuens nie.  Die Waarheid is dat God Sy Kerk oprig in die Gees, die Liggaam van God is nie die fisiese kerke nie…

Onder gebed beleef ek hoe stap ek op die strand.  Ek sien Jesus wat ook op die strand stap en Hy tel iets op.  Soos ek in Sy arms inhardloop, kan ek voel hoe vul Sy liefde my van kop tot tone.  Ek kyk in Sy hande om te sien wat Hy optel, en al wat ek sien, is uitgedroogte seesterre…  Seesterre wat uitgespoel en in die son gelê en uitdroog het – hulle is naby aan dood.  Soos Jesus die uitgedroogte seesterre optel, druk Hy hulle een vir een teen Sy bors vas.  Dit is asof hulle nuwe lewe kry en elke seester swel op van die liefde van Jesus. Ek kan sommer voel hoe swel my hart ook van die liefde van Jesus wanneer ek sien hoe elke seester van binne af opswel.  Dan neem Jesus seester vir seester (wat gevul is met Sy Liefde) en hang hulle aan ’n lyntjie deurdat hy ‘n lint deur elke seester ryg.  Al die seesterre is nou aanmekaar vasgeweef deur Jesus.  Dadelik gee Abba Vader vir my Kollosense 2 om te gaan lees.  Kyk die wonderlike bevestiging:

“For my concern is that their hearts may be braced as they are KNIT TOGETHER IN LOVE….”   Collosians 2:2 (AMPC)

“I want you woven into a tapestry of love, in touch with everything there is to know of God.”  Collosians 2:2 (MSG)

Hierdie seesterre word deur die draad van Liefde aan mekaar vasgeweef!  Ek was dadelik so opgewonde, want hierdie Skrif verduidelik presies wat Jesus besig is om met hierdie uitgespoelde seesterre te doen.  Hy het hulle opgetel, waar hulle deur die see van die wêreld uitgespoel en na aan die dood was… Hy het hulle weer lewendig gemaak met Sy liefde en toe het Hy hulle aanmekaar geweef deur Sy Liefde!

Die daaropvolgende paar dae verduidelik Abba Vader:  Hierdie seesterre is God se kinders wat geleef het in die see van die wêreld.  Hulle het die beginsels, reëls en wette van die wêreld gevolg wat hulle opgelê was vandat hulle verstand gekry het – hulle het daarmee grootgeword en dit aanvaar as deel van die lewe.  Hulle was deur die golwe rondgeslinger van die een kant na die ander kant;  hulle was verdwaal en het nie geweet watter slim leraar, boek of profeet om te glo nie, want daar is so klomp verskillendes en almal het ’n ander storie.  Van êrens het die seesterre ’n roepstem gehoor wat hulle op die naam roep…  Soos hulle die keuse gemaak het om die Woord te begin inneem, het die Lig van die Waarheid op hulle harte begin skyn sodat hulle die Waarheid van die leuen kon begin onderskei.  Hulle het die Waarheid begin soek;  hulle het begin besef daar is “iets” groters en meer belangrik as die wêreld;  hulle het hulle rug op die wêreld met al sy reëls en godsdiens begin draai en die Lig begin volg wat aan hulle rigting gegee het.  Hulle wou nie meer deel hê aan die dinge van die wêreld nie;  hulle wou nie meer dinge doen soos die natuurlike mens dit doen nie;  hulle wou God se manier van doen begin volg.  God het hulle geestelike oë oopgemaak en daarom kon hulle al die onregverdighede, leuens, vernedering, die afbreek en die lelik van die wêreld en sy mense begin raaksien en dit teëstaan.  Later het hulle dit openlik begin teëstaan en daarom het die wêreldlinge hulle begin verwerp.  Mense van die wêreld hou nie daarvan dat hulle duistere dade aan die lig gestel moet word nie;  hulle weier om hulle eie foute raak te sien.  Dit is inteendeel vir hulle makliker om altyd vinger na ander te wys en om diegene wat wel die Waarheid begin raaksien, te verneder en te verwerp.  Satan en die wêreld met al sy mensgemaakte kultuur, tradisies en reëls hou nie van mense wat nie volgens hulle pype wil dans nie en daarom word hierdie seesterre een vir een uitgewerp uit die samelewing…

Hierdie seesterre het die vaste besluit gemaak om nie langer te leef soos die res van die wêreld nie.  Hulle het die keuse gemaak om hulle rug op die wêreld te draai en nie langer te voed op suurdeegbrood of heerlike vrot vrugte wat die wêreld aan die mens bied nie.  Hulle word uitgespoel waar hulle dan vir ‘n ruk in die son uitdroog.  Gewoonlik is dit ’n pynlike proses, want dit is nie altyd lekker om verwerp te word nie.  Soos die sterre in die son lê, begin die ou, menslike natuur binne die ster uitdroog en sterf.  Hulle sterf in hulleself, maar het die geloof dat hulle gered sal word deur Jesus Christus.  Wanneer hulle uitgedroog is, tel Jesus hulle op en druk hulle styf teen Sy bors vas.  Hy vul hulle harte van voor af op met die regte liefde, die enigste liefde wat ons waarlik kan laat leef en hulle ontvang nuwe Lewe.  Nooit weer sal hierdie sterre die water van die wêreld nodig hê nie;  hulle kan nou lewe in uiterste droogtes en toestande, want hulle is gevul met Lewende Water, met God se liefde, wat ook Jesus se bloed is.  God kan hulle nou begin gebruik tot eer van Sy Naam;  Hy kan nou deur hulle begin werk, maar so lank as wat hulle vasgevang is in die wêreld, kan God nie deur hulle werk nie.  Jesus begin al die seesterre vasbind aan mekaar en God rus hulle toe deur aan hulle geskenke van die Gees te skenk – God maak van sommiges apostels, ander profete, ander evangeliste, ander herders en ander leraars, en saam bou God hulle op in die Liggaam van God.  Hulle harte is nou vertroos deurdat hulle saamgevoeg is in die Liefde (Kollosense 2:2)

“Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie.”  Handelinge 17:24  (AFR33/53) 

God woon in harte wat gesuiwer is deur Hom;  Hy woon alleenlik daar waar Hy welkom is.  Wanneer God Sy woning binne ’n mens gemaak het, raak die mens een met God, dan leer die mens wat ’n ware verhouding met God is en dan maak die mens deel uit van die Liggaam van God.  Om deel te wees van die Liggaam van God, beteken om eerstens ’n baie hegte verhouding met God te hê.  Ons word een met God en almal wat so ’n verhouding met God het, word saamgebind in die Liefde om die Liggaam van God te vorm.  Die Liggaam van God bestaan dus uit verwerpte, uitgespoelde seesterre wat die keuse gemaak het om nie te leef soos die wêreld nie.  Hulle het deur die krag van God losgebreek van al die tradisie, reëls en wette van die samelewing, waarna hulle verwerp is deur die samelewing.  Wanneer hulle uitgedroog in die son lê, het hulle gesterf aan die self, dus het hulle nou plek gemaak in hulle harte vir Jesus Christus om hulle oor te neem en in hulle te leef.  Hulle begin leef deur die liefde van Jesus en hulle streef daarna om in ‘n lewende verhouding met God te staan en om alles wat hulle doen, te doen tot eer van Sy Naam.  Seesterre offer baie dinge in die wêreld op om tyd te maak vir God in hulle lewens.  As enigiemand regtig belangstel om in ‘n lewende verhouding met God te staan, SAL dit gebeur, want God sê in Sy Woord as ons tot Hom nader, sal Hy tot ons nader… en God lieg nie.  Maar as daar nog wêreldse dingetjies is wat jy verkies om te doen bo tyd saam met God, gaan jy sukkel om ’n lewende verhouding met God te bou.  Daar is net sekere dinge in ons lewe wat ons eenkant toe moet skuif om tyd te maak vir God.

“Don’t love the world and what it offers.  Those who love the world don’t have the Father’s love in them.  Not everything that the world offers – physical gratification, greed, and extravagant lifestyles – comes from the Father.  It comes from the world, and the world and its evil desires are passing away.  But the person who does what God wants lives forever.  1 John 2:15 (GWT)

Hierdie verwerping en uitwerping is nie altyd lekker nie, want dit gaan gewoonlik gepaard met emosionele, fisiese of geestelike seer.  God laat toe dat ons gelouter word omdat Hy ons graag van voor af wil omvorm in die persoon wat Hy nog voor ons geboorte bepaal het ons moet wees.  Ons moet leeg raak van onsself sodat ons gevul kan word met die liefde en lewe van Jesus.  So lank as wat ons nog vol van onsself is, is daar nie in ons hart plek vir God nie.  Dan verstaan mens hoekom ons eers moet sterf aan die self.  Ons moet ongelukkig afgebreek word.  As ek dink aan my eie afbreekproses waardeur God my laat gaan het…  In daardie tyd kon ek nie verstaan waar is die Here nie;  ek het so verlate en so alleen gevoel, verwerp deur die samelewing, geskok oor alles wat ek begin raaksien het in mense.  Ek was emosioneel uitgeput, opgefrommel en uitgespuug deur die see van die lewe.  Dit het regtig vir my gevoel dit sou beter wees om dood te wees, want daar was niks meer van my lewe oor nie.  Ek het soveel verloor en ek was ’n nul in die oë van die wêreld.  God het in die tyd my trots, hoogmoed, eie eer en aansien tot op die grond platgeslaan en hoe nodig was dit nie!  Na ’n paar jaar het Abba Vader my ’n terugblik op my lewe gegee en toe besef ek met ’n skok dat ek in daardie tyd wat ek so ver van God gevoel het, eintlik in Jesus se arms was waar Hy my gedra het!  Hy het my gedra soos ’n pa sy klein dogtertjie sal dra – opgekrul in ’n bondeltjie in Sy arms, snikkend oor wat die wêreld en sy mense ’n mens kan aandoen.  Sonder dat ek dit op daardie tydstip besef het, het Jesus my vertroos en my styf vasgehou met my oor styf teen Sy hart sodat die ritmiese geklop van Sy hart my sou troos en sus.  Vandag besef ek dit was in daardie moeilike tyd wat ek ’n uitgespoelde seester was wat Jesus my opgetel en teen Sy hart vasgedruk het.  Jesus kyk elke dag uit vir verwerpte, uitgespoelde seesterre sodat Hy hulle kan optel en nuwe lewe kan gee. 

‘n Ruk nadat Abba Vader my geleer het oor die seesterre wat uitspoel, gee Hy my ‘n beeld waar ek op ’n rots by die see sit en uitkyk oor die see.  Ek kan Jesus styf langs my voel.  Ons weet Jesus is nie net op een plek op ’n slag soos die menslike brein werk nie;  Hy kan met my en jou en soveel ander saam op een slag wees, en soos ek in die beeld om my rondkyk, sien ek soveel mense en elkeen stap hand aan hand met Jesus, elkeen in ’n diep gesprek met Jesus, dus, elke een van hierdie mense het gemeenskap met Jesus.  My hart juig, want skielik besef ek DIT is wat God bedoel met gemeenskap van die gelowiges!  Eerstens wil God hê dat elkeen van ons so ’n hegte verhouding met Jesus moet hê.  Ons moet eerstens gemeenskap met Jesus hê en diegene wat gemeenskap het met Jesus, vorm dan ‘n eenheid met God.  Ons moet elkeen eers sy eie verhouding met Jesus bou, elkeen word dus eers Een met Jesus Christus en dan bind God (deur Sy Gees) ons almal saam om die liggaam van God te vorm.  Dis baie belangrik dat elke lid van die Liggaam van God eers in verhouding met God moet staan. Diegene wat nie in verhouding met Hom staan nie, kan nie deel uitmaak van die Liggaam van God nie en diegene wat nie gemeenskap met God het nie, kan ook nie gemeenskap met die heiliges hê nie, want God kom eerste!

“Ek vermaan julle… om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede.  Dit is een Liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping;  een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal in julle almal is”  Efesiërs 4:1-6  (AFR33/53)  

Die band van vrede wat die lede van die Liggaam van God aan mekaar verbind, is die koord van liefde wat die sterre aan mekaar verbind, en hierdie koord van liefde is Jesus self!  Die goue koord van Liefde!  Ons harte moet deurwerk wees met hierdie goue koord en so heg Jesus deur Sy liefde elke deeltjie van die Liggaam aan mekaar vas.  Omdat Jesus die koord van Liefde is wat ons elkeen se harte omsoom, sal dit vir ons moontlik wees om in liefde en vrede saam te werk, want dieselfde koord omsoom almal – Jesus!  Alleenlik deur Jesus kan vrede en liefde heers.  Die liefde van Jesus in ons, gee aan elkeen vrede en liefde wat ons in staat stel om nederig, sagmoedig en lankmoedig te kan optree teenoor die ander lede van die Liggaam.  Elke deeltjie van die liggaam word geroep met die roeping wat God beplan het voor die grondlegging van die aarde en God skenk aan ons elkeen sy eie gawes wanneer ons in die Liggaam ingewerk word.  Sommiges kry die gawe om die boodskap van God op ander plekke te gaan verkondig, terwyl ander weer die gawe kry om spesiale boodskappe van God aan die mensdom te verkondig.  Ander ontvang weer die gawe om die Woord mooi te kan verduidelik en om ander mense te help en hulle te lei as hulle hulp nodig het.  Al hierdie mense werk saam om die Liggaam van God op te bou.  Op hierdie manier sal die lede nader na mekaar beweeg en al hoe meer ’n eenheid vorm.  Die Liggaam sal in harmonie begin saambeweeg en saam sal al die skyndende sterre ’n konstellasie vorm in die naam van Jesus.  Saam sal ons ’n stralende getuienis vir God op aarde wees.

Kom ons gaan terug na die stelling wat ek aan die begin gemaak het:  Die kerke van die wêreld vorm nie die Liggaam van God nie.  Kerke (en eintlik alle gelowiges) deel die siening dat ons gemeenskap moet hê met die heiliges en daarom moet ons kerk toe gaan… ek hoop julle dink nou dieper oor daardie stelling…

Dit sal vir seesterre en wêreldse mense baie moeilik wees om saam te werk, want daar is geen eenheid tussen hulle nie.  Wêreldmense kan nie ware gemeenskap met Jesus hê nie, daarom kan hulle en seesterre ook nie gemeenskap met mekaar hê nie – hulle gaan mekaar glad nie verstaan nie, want hulle dink glad nie dieselfde nie.  Hulle kan nie in die Gees saamstem nie, want die goue koord van liefde wat hulle aanmekaar heg, ontbreek.  Wêreldmense het nodig om eers uitgewerpte seesterre te word.