Tuinier van ons hart

Onder gebed wys Abba Vader my die volgende: ek staan in ’n groot, ryp koringland. Jesus hou saad in Sy hand wat Hy in my hand wil strooi en ek hou my hande bak sodat die saadjies in my hande kan inval. Ek kyk hoe val die saadjies stadig in my hand, maar Abba Vader wys my daarop dat ek mooier moet fokus, want dit wat Hy aan wil wys, sien ek nie raak nie. Ek konsentreer meer intens op die saadjies wat in my hand val en skielik sien ek hier en daar val ’n swart saadjie saam met die ligtekleurige saadjies in my hand. Ek skrik toe ek dit sien en weet meteens hierdie swart saadjies is nie van God afkomstig nie. Ek vra Abba Vader om my asseblief wysheid te gee oor hierdie swart saadjies waarop Hy aan my verduidelik dat dit van Satan afkomstig is. Die mens kom nie agter wanneer Satan hierdie saad in ons hart saai nie, want hy doen dit op ’n baie subtiele manier deur ons sintuie. Al is ons in regstaande verhouding met Abba Vader, gebruik ons nogsteeds ons fisiese oë om te kyk, asook ons fisiese ore om te hoor. Satan gebruik ons sintuie om op ’n baie skelm manier swart saadjies in ons harte te saai. Dit wat ons met die oë lees en dit wat ons met die oë in die media sien, is alles saadjies wat in ons hart kom val om te ontkiem en te groei. Iets lyk vir ons dalk heel onskuldig, maar tog is soveel van hierdie onskuldige goed van die wêreld, swart saadjies wat in ons hartsgrond inplof. Ons luister met ons fisiese ore na verskillende leringe en soveel van hierdie leringe is deurtrek van swart saadjies wat dan gesaai word in ons hartsgrond. Ons kan nie versigtig genoeg wees om te let op dit wat ons inneem deur ons sintuie nie en moet ons regtig onderskeiding van God vra om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Ons moet ook Abba Vader vra om aan ons die swart saad te openbaar wat dalk alreeds in ons harte geval het en dit gebeur wanneer ons elke dag tyd met Abba Vader spandeer, waar Sy Lig op ons hartsgrond sal skyn. Bose saad kan nie staande bly of groei waar die Lig van God teenwoordig is nie en daarom sal die swart saad vergaan. As ons ons verhouding met Abba Vader afskeep en nie tyd in Sy Lig spandeer nie, gaan die swart saad kan groei om van die hart ’n onkruidparadys te maak.

“You brought a young vine from Egypt, cleared out the brambles and briers and planted your very own vineyard.  You prepared the good earth, you planted her roots deep; the vineyard filled the land…”
Psalm 80:8

Wanneer ons tot opregte bekering kom, ons harte en ons lewens aan Abba Vader offer, begin daar ‘n proses binne ons plaasvind waarvan ons gewoonlik nie eers bewus is nie.  Dit gebeur nie oornag nie, maar is ’n proses waar God die grond van ons harte voorberei.  Die rede hoekom Abba Vader dit doen, is omdat daar onverganklike saad is wat Hy in ons harte wil plant. Hierdie saad moet ontkiem om ‘n pragtige tuin met struike en mooi blomme te groei, ’n asemrowende tuin met bome wat Goddelike vrugte dra.

Daar groei bome in ons almal se harte, ons almal dra sekere vrugte en die vrugte wat ons dra, verklap waarop ons voed. As ons voed op dit wat God ons bied, sal ons Goddelike vrugte dra, maar as ons voed op die boom van die kennis van goed en kwaad, gaan ons lelike bome in ons hartsgrond groei, soos bome met dorings wat ander seermaak, asook bome met vrot vrugte. Ek sidder om te dink aan bome met vrot vrugte, want die woorde van Jesus weergalm in my ore:

“Die byl lê al teen die wortel van die bome.  Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.” 
Mattheus 3:10

Daar is onverganklike saad wat God in ons harte wil saai, maar hierdie onverganklike saad in ons harte gesaai kan word, moet hartsgrond skoon en onkruidvry wees… Jy gaan mos nie goeie saad saai in ’n bedding wat oortrek is van onkruid nie?  Jy weet mos die goeie saad gaan nie daar kan groei nie, want die onkruid gaan dit versmoor…dieselfde met ons geesharte.
Ons harte moet omgesit wees vanaf ’n hart van klip na ’n hart van vlees.

As jy Matteus 13:1-9 lees, kan jy duidelik sien hoekom ons harte eers gereinig moet word. Die saad van God kan nie groei as die grond nie mooi diep, vrugbare grond is nie. Saad kan ook nie groei en vrug dra op rotse, klippaaie of tussen onkruid nie. Saad groei alleenlik in goedvoorbereide grond en daarom het God nodig om ons harte te suiwer van al die onkruid voordat Sy saad sal groei, blom en vrugdra in ons hart.

Lees asseblief Mattheus 13:10-17 (Ek haal dele aan uit The Message)

“The disciples came up and asked: “Why do you tell stories?” He replied: “You’ve been given insight into God’s kingdom.
You know how it works. Not everybody has this gift, this insight; it hasn’t been given to them. Whenever someone has a READY HEART for this, the insights and understandings flow freely. But if there is no readiness, any trace of receptivity soon disappears. Thats’s why I tell stories: to create readiness, to nudge the people toward receptive insight. In their present state they can stare till doomsday and not see it, listen till they’re blue in the face and not get it. I don’t want Isaiah’s forecast repeated all over again: Your ears are open but you don’t hear a thing. Your eyes are awake but you don’t see a thing…”

Om die Woord van God op Sy manier te verstaan, moet ons ’n “ready heart” hê. ’n “Ready heart” is ’n hart van vlees wat pomp met die liefde van God. Die saad van die Woord kan nie groei in harte van klip nie, en daarom kan kliphart-mense nie die Woord van God op ’n Goddelike manier verstaan nie. Dan word die Woord verkeerd geïnterpreteer en op hierdie manier ontstaan soveel dwaalleringe. Ons harte moet in die hand van Abba Vader wees sodat Hy ons harte kan reinig en skoonmaak voordat Hy Sy Woord in ons harte plant. Wanneer ons die Woord op hierdie manier ontvang, verstaan ons dit op God se manier en verander die Woord ons.

“Julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende Woord van God wat tot in ewigheid bly.”
(1 Pterus 1:23)

Jesus sê in Mattheus 15:13:  “Elke plant wat my hemesle Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word.”  Soms is daar regtig groot bome wat gegroei het in ons harte wat parasiete, luise en onnodige voëls gelok het om nes te maak in ons harte.  Hierdie bome moet uitgekap word tot voordeel van jouself, dit is groot, lelike sonde wat skeiding maak tussen jou en Abba Vader. Om hierdie bome te verwyder, moet ons dit kan raaksien, dit erken en dit bely aan Abba Vader. Ons kan dit raaksien net op een manier en dit is deur die Iig van die Woord, wat ’n lig daarop skyn, om dit aan ons te openbaar. Ons moet dan die keuse maak of ons sal laat gaan van hierdie sonde in ons lewe, dit aan Abba Vader bely en Hom toelaat om hierdie lelike, groot boom uit ons hart en lewe te verwyder. Wanneer hierdie ongoddelike bome afgekap en verwyder word, gaan soek al die ongewenste diere, wat gewoon het in die boom, ander heenkome. Dit kan ook gebeur dat jy vervreemd raak van vriende en familie.

Wanneer die ongewenste bome en struike verwyder is, begin Abba Vader om die grond van jou hart om te ploeg om die kleiner onkruid te verwoes.  Baie van die onkruid se wortels word nie die eerste keer verwoes nie, of hulle saad het klaar versprei en skiet dan weer wortel.  Al hierdie onkruid moet verwyder word, van die grootste tot die kleinste en dit is die proses van heiligmaking.

“You are God’s garden and vineyard and field under cultivation”
1 Corinthians 3:9 (AMPC)

Wanneer God tevrede is met die toestand van ons hartsgrond, asem Hy oor die grond van ons hart en gaan lê Sy asem soos mis oor ons hart.  Dit is die salwing wat ons van God ontvang.  Nou is ons harte gereed om besaai te word met die Saad van God en die belangrikste Saad wat gesaai word, is die lewe van Jesus Christus. Ons ontvang die Gees van God en ons begin die mooiste tuin groei met blomme en struike wat die lieflikste geur versprei, bome wat Goddelike vrugte deur Jesus binne ons. Abba Vader wys hoe plof die onverganklike saad van die Woord in ons hartsgrond wanneer ons Woord inneem. Verskillende Skrif uit die Woord groei tot verskillende bome, plante en blomme.

Gee jou hele hart en elke aspek van jou lewe vir die Tuinier van jou hart.  Jy moet bereid wees om saam te werk en die verganklike wêreldse vrugte te los, jy moet bereid wees om jou hart in Abba Vader se hande te plaas, hoe anders kan Hy aan jou hart werk as jy nie jou hart in Sy hande wil plaas nie?

“…You will become like a watered garden and like a spring whose water does not stop flowing.”
Isaiah 58:11