Suurdeegbrood

“Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs. 12 Toe het hulle begryp dat Hy nie gesê het dat hulle moes oppas vir die suurdeeg van die brood nie, maar vir die leer van die Fariseërs en Sadduseërs”   Mattheus 16:6,12

Abba Vader wys my twee brode in Sy hand, dadelik weet ek een brood is afkomstig van God en die ander brood is van Satan, maar altwee brode lyk op die oog af dieselfde, so hoe gaan ons weet watter een is van God en watter een is van satan? Op watter een gaan ons voed? Albei is ewe hoog gerys en albei is dieselfde kleur. Gaan hulle dieselfde ruik en dieselfde proe? Dan breek Abba Vader die brode oop – dis nog lekker warm brode direk uit die oond, die stoom trek nog uit die brood. Hy wys my die eerste brood en dit lyk so “fluffy”, sag en veeragtig – dit laat my dink aan outydse beskuit wat sommer so wegsmelt in ’n mens se mond. Geen botter of konfyt is nodig om hierdie brood na iets te laat smaak nie, dit lyk sommer asof dit gaan proe soos heuning. Dan breek Abba Vader die tweede brood oop – die tekstuur van die brood is glad nie so sag en veeragtig soos die eerste een nie, dit lyk of dit met olie gebak is en dit het meer gaatjies as die eerste brood. Dit laat my dink aan iets wat baie vinnig gemaak is – soos die kitskoeke in ’n boks wat ‘n mens in vandag se tyd kry – alles is klaar deur die wêreld bymekaar gegooi, alles is kits. Hierdie brood is so vol suurdeeg sodat dit vinnig kan rys en vinng vir die honger mense gevoer kan word…. maar dan waarsku Jesus ons in die Woord om weg te bly van suurdeeg af…

“Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs. 12 Toe het hulle begryp dat Hy nie gesê het dat hulle moes oppas vir die suurdeeg van die brood nie, maar vir die leer van die Fariseërs en Sadduseërs”    Mattheus 16:6,12

Net soos God aan ons die Brood van die Lewe gee, kom deel Satan ook brood aan die mensdom uit, maar sy brood is deurtrek van die gif. Hy vergiftig die naïewe mensdom in groot getalle omdat hulle nie onderskeidingsvermoë het nie. Ons ontvang onderskeidingsvermoë alleenlik van God, en dit ontwikkel diep binne ons soos ons voed op die Brood van die Lewe. Wanneer ons as nuutgeworde gelowiges die pad saam met Jesus begin stap, ontvang ons nie onmiddelike onderskeiding soos baie mense valslik glo nie. Ons ontvang ook nie ’n onmiddelike wapenrustig wat ons elke oggend kan aantrek nie. Al hierdie goed begin diep binne ons ontwikkel soos ons begin voed op die Brood van die Lewe. Die gelowige word ook valslik geleer dat wanneer hy sy lewe en sy hart in die hand van God plaas, hy dadelik ’n Lig uitstraal wat Satan afskrik en wat hom outoriteit oor satan gee, maar al hierdie valshede lei die mens op ’n verkeerde pad. Eers wanneer God in en deur ons leef, ontvang ons outoriteit oor Satan deur die Lig van God wat skyn vanuit ons geeshart, maar selfs dan sal Satan ons nogsteeds versoek.

’n Nuutgeworde gelowige is op ’n baie gevaarlike plek. Die Boodskap sê:

“nuwe gelowiges wat maar pas van hulle sondige verlede afgesien het, is veral die prooi van die mense. Hule sleep die niksvermoedende gelowiges saam met hulle in die ellende in. Hulle beloof hemel en aarde aan hierdie arme mense, maar van die beloofde vryheid kom daar net mooi niks nie, want die mense wat hierdie leë beloftes maak, is self in die kloue van die dood vasgevang.”  2 Petrus 2:18,19 

Satan weet hoe honger en uitgeteer ’n jong gelowige se geeshart is, hy weet ook baie goed dat ’n jong gelowige op die vroeë stadium nie geestelike onderskeidingsvermoë het nie. Hy weet baie goed ons gaan nie sy giftige brood kan onderskei van die Brood van die Lewe nie, daarom deel hy baksels en baksels brood uit wat gevul is met suurdeeg, wat niks anders is as dwaalleringe nie.

As ons nie geestelik grootgemaak is op die Brood van die Lewe nie, het ons geen onderskeidingsvermoë nie, en gaan ons nie satan se suurdeegbrood kan onderskei van die Brood wat God ons bied nie. Ons sien net die buitekant van die brood raak, albei brode ruik dieselfde en daarom gaan ons dink enige brood kom van God af. Selfs al word die brood oopgebreek vir ons om die tekstuur van die brood te kan sien met die gate, gaan ons dit nogsteeds nuttig, want dit word gevoer met lekker dik plaasbotter en konfyt om al die gate te verbloem. As ons nie die Brood van God ken nie, gaan ons ook nie weet hoe lyk die tekstuur van die Brood wat God ons so graag wil gee nie, daarom kan ons nie die twee brode met mekaar vergelyk en dit onderskei van mekaar nie. Ons het geen onderskeidingsvermoë nie, want ons voed nie op die Brood van die Lewe nie. Die persoon wat die Brood van God ken, weet hoe sag dit op die tong is, hoe dit smelt in die mond. Hierdie persoon weet presies hoe die tekstuur van die Brood lyk en gaan onmiddelik die bose brood van Satan uitken en verwerp. Met ander woorde, geestelike onderskeidingsvermoë word deur God aan ons gegee soos ons die smaak en die tekstuur van die Brood van die Lewe leer ken.

Wanneer Satan sy kitsbrode bak, wat hy aan honger mense bedien, gooi hy die bestanddele woes en deurmekaar bymekaar. Daar is geen orde aan hoe hy dinge doen nie, hy meet nie die bestanddele op die korrekte manier af nie en hy bied dit net so ordeloos en deurmekaar aan die mensdom. Om maar net een voorbeeld te noem: Daar is ’n lering dat ons ons outoriteit in die Naam van Jesus moet opneem en Satan en sy werke moet teëstaan, maar dit is so vals, want wie dink die mens is hy? Om outoriteit oor Satan en sy werke te hê, moet Jesus in en deur ons leef, wat beteken ’n lewe baie na aan Abba Vader. Dit is net so ironies dat die meeste mense wat hierdie lering aanhang, nog gewortel is in die wêreld, maar nogsteeds probeer hulle Satan veg en teëstaan. Ons moet eers tot opregte, ware bekering kom! Ons moet eers wedergebore wees en hierdie is ’n onderwerp op sy eie, want die mensdom glo die leuen dat wanneer hy met die mond bely om in Jesus te glo, hy wedergebore is… dit is alles behalwe die waarheid. Dit is die tipe suurdeegbrode wat Satan aan die mensdom uitdeel en verlossing vir die mens maklik probeer maak. In der waarheid lei vals leringe soos die, die mensdom na die afgronde van die hel. Ons kan nie die krag van God sommer net opraap vir onsself, in Sy skoene probeer staan en allerhande goed aanspreek in die geestelike realm nie. Ons kan dit alleenlik doen wanneer God in en deur ons leef, want dan is dit Hy wat dit deur ons doen. Ons kan nie self besluit wat ons wil hied en gebied in die geestelikheid nie. Hierdie is erge woes en deurmekaar suurdeegbrode.

Dan is daar die lering wat mense leer oor die bloed van Jesus wat gepleit moet word: daar is sekere gevalle en getuienisse wat ek al gehoor het waar mense wonderbare beskerming gekry het deur die bloed van Jesus te pleit, maar in die meeste gevalle, het ek al gesien en gehoor hoe die bloed van Jesus misbruik word deur mense wat geen verhouding met God het nie. Sonder om Hom te ken, word die bloed van Jesus oor hulleself, hulle kinders en selfs hulle besittings gepleit. Hoe kan dit so werk? God gaan Homself en Sy Seun se bloed mos nie so laat misbruik nie… Ons moet onder die “covering” van God staan om onder Sy beskerming te wees. As jy Psalm 91 lees, sal jy sien in vers 1 staan: “You who sit in the High God’s presence….” met ander woorde, diegene wat sit in die teenwoordigheid van God, diegene wat regtig leef in ’n knielende posisie voor God – hulle kan verseker wees, die Almagtige God sal hulle beskerm, en hulle kan die res van Psalm 91 vir hulle eis. Om te leef soos jy wil, en Jesus se bloed te pleit wanneer jy dit nodig het, is so verkeerdom. Dit is so ver verwyderd van die waarheid, dit gee aan die mens vals beskerming en vals verlossing en dis presies wat Satan wil hê… Dit is hoe hy die bestanddele van sy brood deurmekaar en ordeloos saamgooi – die brood gaan flop! Die jammerte van dit alles, is dat die gif van hierdie brode die mensdom so vergiftig, blind en doof maak, dat hulle hierdie leuens glo, en selfs Skrif aanhaal om hulle leuens te verdedig. Die hartseer van die saak, is dat die Gees van God beslis nie die betrokke Skrif vir hulle uiteengesit en verduidelik het nie. Hulle gees is ongelukkig klaar besoedel deur Satan en daarom sal hulle nie die Waarheid wil hoor nie.

“There were also lying prophets among the people then just as there will be lying religious teachers among you. They’ll smuggle in destructive divisions, pitting you against each other – biting the hand of the One who gave them a chance to have their lives back. They’ve put themselves on a fast downhill slide to destruction, but not before they recruit a crowd of mixed-up followers who can’t tell right from wrong”   2 Peter 2:1,2 (Message)

Wanneer ons voed op die Brood van die Lewe, sal ons die Waarheid leer ken, sal ons die tekstuur van die ware Brood leer ken en sal dit vir ons makliker wees om die suurdeegbrood uit te ken en dit te “expose” as leuens van die vyand.  Alleenlik deur te voed op die wonderbaarlike Brood van God, sal ons onderskeiding van God ontvang.