Op soek na die helfte van jouself

Het jy al die spreukwoord gehoor: “Ons soek ons anderhelf”? Dis presies wat dit is! Ons is leë mense opsoek na die ander helfte van onsself… ons is leeg omdat ons geeshart nie gevoed word met die liefde van Jesus nie, en as daar ’n tekort aan Jesusliefde in ons geeshart is, voel ons die leemte wat ons met allerhande wêreldse dinge probeer volmaak. Baie mense probeer die leemte vul met ’n huweliksmaat, want hulle voel en besef daar is ’n deel binne hulle wat nie funksioneer nie, dit voel soos ’n deel van ons wat “weg” is. Nou probeer die mens die leë helfte van homself opvul met ’n maat, maar die meeste van die tyd vind ons ’n lewensmaat wat ook ’n halwe mens is. Sonder dat jou maat dit besef, is hy/sy dalk ook opsoek na die ander helfte van homself. Dink net gou bietjie of hierdie scenario kan werk – twee halwe mense wat saamsmelt, maar albei se kerngedeeltes is leeg… Hoe gaan twee leë helftes mekaar kan volmaak as albei se kerns leeg is? Die twee doppe gaan saamsmelt om ’n dubbele, deurmekaar dop te vorm, maar die deurmekaar dop gaan ’n dubbele grootte leë kern hê… so sien julle ’n man of ’n vrou kan NOOIT ons anderhelfte wees nie, want ’n man of vrou kan NOOIT die leem te van ons hart vul nie. Omdat ons geesteshart deur God gevorm is, kan alleenlik Jesus van ’n half funksionerende mens, ’n volwaardige mens maak.

Kyk na huwelike… Die meeste is in ’n gemors gedompel en staan op die drumpel van egskeidings! Nou kan ons beter verstaan hoekom… dit is twee halwe mense wat gedink het hulle het hulle “soulmate” gevind, hulle het gedink die pot het sy deksel gevind, hulle het gedink hulle het hul anderhelfte gevind. Aan die begin het die twee halwe mense vervuld gevoel deur die ander een se liefde, maar na ’n ruk keer alles weer terug na normaal. Die twee halwe mense het mekaar se liefdesputte uitgeput en nou is daar nie meer baie liefde oor nie. Met ander woorde, nie een van die twee se leë geestelike helftes is gevul nie, alleenlik die siel en die liggaam is vir ’n kort rukkie bevredig, wat niks met die honger gees te doen gehad het nie, want alleenlik die liefde van Jesus kan geestelike hongerte stil. Die twee halwe mense dink hulle het liefde gevind, maar hulle is so mislei…

Twee halwe mense het een probeer word, maar dit is onmoontlik, want nie een van die twee se leë kerngedeeltes was gevul met Jesus nie. Sonder Jesus, kan twee mense nooit een word nie. Hulle kerns kon glad nie een word nie, want albei s’n was dolleeg. Hulle is onder die indruk dat liefde hulle een gemaak het, maar nie een van hulle het Liefde in hulle geesharte nie, want nie een van hulle het Jesus in hulle harte gehad nie. Hulle het gedink hulle het liefde gevind in mekaar, maar al wat hulle in der waarheid ontdek het, is wellus! Wellus is ‘n giftige gom, afkomstig van Satan, wat twee halfmense liggaam en siel aan mekaar verkleef, maar dit kan nie die gees van die mense een maak nie. Die probleem wat nou hier ingesluip kom, gaan ek nou agterste voor om verduidelik. Kom ons kyk eers wat gebeur met ’n mens wat verander word van ’n halfmens na ’n heelmens…

Halfmens word heelmens

Ons weet nou dat ons geesharte alleenlik die liefde van Jesus Christus kan absorbeer. Wanneer ons konnekeer met die bron van Lewende Water, word ons leë harte gevul met die Liefde van God. Dis die enigtste Liefde wat ons waarlik kan heelmaak, wat ons kan volmaak en wat ons kan genees van binne na buite. Soos ons geesharte volraak met die liefde van God, wat ook Jesus is, begin Jesus ons oorneem vanuit ons harte en begin Hy deur ons leef. Later spoel die Liefde oor na ons sielsdimensie en stadig maar seker begin God ons waardes, persepsies en beginsels verander vanaf ’n wêreldse siening na ’n Goddelike siening. Ons begin die lewe, omstandighede en alles om ons, uit ander oë raaksien, want ons begin nou deur die oë van Jesus kyk. Ons raak meer standvastig en gegrond in dit wat God sê. Grys areas begin verdwyn en skielik bestaan daar vir ons net ’n reg of verkeerd, geen tussenin areas nie. Ons begin deur die hulp van die Gees ons eie wil verwerp en ons begin ons onderwerp aan die wil van God. Later spoel die Liefde van God ook oor na ons liggaam, waar dit ons kan genees van allerhande kwale. God begin ons help om ons liggame op die regte manier te sien en hanteer, en nie ons liggame te laat misbruik nie, want die liggaam is ’n tempel van God wat ons moet oppas. Wanneer ons elke dag stilraak by die voete van God, word ons hartsputte opnuut volgemaak met die Liefde van God en daarom sal ons geen behoefte hê om te teer op die liefde, aanvaarding of erkenning van ’n mens nie. Ons sal kan begin liefde uitdeel sonder om iets terug te verwag. Die halwe mens met die leë kern het nou ’n heelmens geword, en omdat Jesus in en deur die mens leef en hom volmaak met Sy Lewende Water, kan ons ook ander begin liefhê met die liefde van God. Hierdie heelmens gaan meer vervuld voel en gaan nie ’n begeerte hê om die ander helfte van homself te soek nie. Hou nou in gedagte dat ’n heelmens se geeshart gevul is met die Liefde van God en dat die Liefde sy denke, emosies en eie wil in lyn met God gebring het. Hierdie persoon gaan begin dink soos God dit wil hê en hy gaan Goddelike waardes en persepsies begin ontwikkel. Abba Vader verander ’n mens dus van binne af buitentoe…eers in ons gees, wat dan oorspoel na ons siel, en later ook na ons liggaam.

Wanneer twee halfmense se geesharte gevul is met die Liefde van God, is albei se harte gevul met die dieselfe Liefde. Alleenlik wanneer albei se harte gevul is met dieselfde bron van Liefde, kan die twee mense in die gees saamsmelt. Dieselfde God heers oor albei se geesharte, albei mense se sielsdimensies is verander om soos God te dink, dus gaan die twee mense se waardes en persepsies dieselfde wees en kan hulle baie maklik in die sielsdimensie ook saamsmelt. Hulle sal dieselfde dink, saamstem oor sake en daar sal nie baie konflik wees tussen hulle nie. Daar is ’n band van vrede tussen hulle omdat albei gevul is met die wonderbaarlikste Liefde.

Hou nou in gedagte dat twee heelmense saamsmelt van binne na buite – eers in die gees, dan in die siel en laastens in die liggaam…

Ongelukkig werk alles so verkeerd om in die wêreld, want in die wêreld smelt twee mense eers saam in liggaam, wat dan ook die twee siele verkleef, maar die twee mense kan nie saamselt in die gees nie. Mense raak eers een in die vlees deur saam te slaap. Wanneer dit gebeur, neem wellus oor, en wellus is die gom wat die twee siele aanmekaar heg. Nie een van hierdie twee se geesharte is gevul met die Liefde nie, nie een van die twee se denke, emosies en eie wil is oorgegee aan God nie…elkeen het nog sy eie waardes, sy eie persepsies en sy eie doen en late. Gewoonlik verskil die twee halfmense in die sielsdimensie totaal van mekaar en gaan hulle baie verskille hê. Wellus, wat die giftige gom is, maak dat hulle nie sonder mekaar kan lewe nie, al wil hulle mekaar vermorsel en doodmaak. Die twee halfmense is nou een in liggaam en siel, maar nie in gees nie. As jy dit in ’n prentjie kan sien soos ek dit sien, maak dit meer sin. Die halfman en die halfvrou se liggame word gegom deur wellus en is nou een in liggaam, maar elkeen se denke, emosies en wil behoort nog aan homself, dus is hulle saamgesmelte sielsdimensie een groot deurmekaar spul. Die kerngedeelte, wat die geeshart is, is nou n dubbele groot leë kern. Dit is ’n wenresep vir ’n problematiese huwelik, maar daar is altyd hoop, want Abba Vader hou nie daarvan as huwelike en gesinne opbreek nie. As ons na Hom toe draai vir hulp en restorasie, kan Hy ons huwelike red en ons gesinne weer opbou.

Prakties

Daar is huwelike waar een van die twee mense regtig nie wil saamwerk nie, en dit is baie hartseer as een van die partye bereid is om saam te werk, maar die ander een nie. Sonder die liefde van God, sal dit maar moeilik gaan, want sonder Jesus, kan twee mense nie saamsmelt in die gees nie. Hier moet ’n mens waarlik maar net oorgee aan God. Ek gaan nou praat uit die oogpunt van ’n vrou… As jy jou hart en lewe oorhandig het in die hand van Abba Vader, maar jou man het nog nie, dink ek jy kan voel daar ontstaan ’n leemte tussen jou en jou man. Die grootste fout wat ons kan maak, om hulle toe te gooi met die Woord, vir hulle te preek of om hulle te probeer saamsleep na geestelike praatjies. In die meeste gevalle, stoot ons die mans eerder weg van God af. Gee hom net oor in die hand van Abba Vader en fokus jy op jou verhouding met Abba Vader. God sal op Sy bepaalde tyd jou man nader trek. Sorg jy net dat jy elke dag opnuut gevul raak met die Liefde van God sodat jy dit weer ware Jesusliefde aan jou man en kinders kan uitdeel. 1 Petrus 3:1,2 sê:

“As daar ’n man is wat nie na die Woord van God wil luister nie, moet die manier waarop jy as vrou leef, hom oortuig dat dit waarin jy glo, die waarheid is. Jou lewe praat baie harder as jou woorde. Dit is eintlik nie eens nodig om baie met jou man oor God te praat as jy leef soos Hy wil hê nie. So sal jy vir jou man wys hoe wonderlik God is.”

As jou maat God verag, kan dit regtig in ’n moeilike situasie ontaard. want as jy gevul raak met Jesus, kan dit gebeur dat hy jou ook in ’n mate begin verag. Dit kan dus gebeur dat jou maat nie gaan hou van die verandering binne jou nie, maar hier moet ons sterk staan en nie ingee nie! Ons kan nie weer terug verander na die beeld van die wêreld nie. As ons kan sterk staan in hierdie saak en nie ons Goddelike waardes en beginsels prysgee nie, kan dit gebeur dat ons maat besluit om ons sienings te respekteer. 1 Korintiërs 7:12-15 in DB sê:

“Oor wat verwag word van ’n Christen wat met ’n nie-Christen getroud is, het die Here nie destyds met ons gepraat toe Hy op aarde was nie. Laat ek vir julle sê wat ek dink: as die nie-Christen gewillig is om met die Christen getroud te bly, moet hulle nie skei nie. (as hy die volmens se waardes kan respekteer). As ’n nie-Christen met ’n Christen getrou is, beteken dit nie dat die Here daardie huisgesin verwerp nie. Dit sou mos beteken dat Hy die kinders van die huisgesin ook verwerp. Dit doen die Here nie. Die Here aanvaar daardie huisgesin en daardie kinders behoort aan Hom. Maar as die nie-Christen wil skei, laat hy dit doen. Die Christen hoef in so ’n geval nie te voel hy doen iets verkeerds as die nie-Christen sy goed vat en loop nie. Dit is beter so as om in onmin saam te leef, want God wil hê sy kinders moet in vrede leef. As jy sê dat jy in onvrede getroud wil bly om so jou ongelowige huweliksmaat ’n Christen te probeer maak, waag jy ’n goot kans. Hoe weet jy of jou plan sal uitwerk?”

Soms, as dit die wil van Abba Vader is, kan Hy van ons vra om vir ’n tydjie in afsondering te beweeg soos 2 Korintiërs 6 sê. Abba Vader het ’n doel en ’n plan in alles wat Hy doen en wat Hy van ons vra. Soms vra Hy dat twee mense net vir ’n tydjie die ongoddelike bande tussen hulle moet breek en dat een vir ’n tydjie in afsondering moet inbeweeg. Dit gee aan elkeen kans en tyd om te dink, om sy eie hart te ondersoek en vas te stel wat die toestand van sy hartsput is… Is daar Lewende Water in sy put, of is die put uitgedroog? Is sy leë kerngedeelte gevul met die liefde van God?

“You never know: The way you handle this might bring your husband not only back to you but also back to God!” (2 Cor 7:16 Message)

Ons het nodig om elke dag stil te stil by die voete van Abba Vader sodat Hy ons geesharte kan volmaak met Homself. Dit is die enigste manier hoe ons as halwe mense verander kan word in ’n heel mens. Ons kan nooit uit ons self verander nie, alleenlik die liefde van God kan ons verander. Soek die anderhelfte van jouself in Jesus en nooit in ’n mens nie. Al is jy alreeds getroud, vind die ander stuk van jou in Jesus. Moenie fokus op jou man of jou huwelik nie, maar rig jou oë op die enigste Lewegewer. Moet asseblief nie jou maat probeer verander nie, dis die grootste fout wat ons kan maak. Plaas jou huwelik, jou maat en jou hele lewe in die hand van God sodat Hy die uitsorteerwerk kan doen. Ons moet vertrou op God om die werk te doen en nie op ons eie vermoëns nie. Al vat dit jare, hou net moed, Abba Vader het Sy tyd waarop Hy werk…