Ontvang Manna in afsondering

Onder gebed laat ervaar Abba Vader my die volgende: Al wat ek om my sien, is seesand in ’n klein sirkeltjie met brandertjies wat rustig op die sand uitspoel. Dit lyk soos ’n baie klein eilandjie waar ek met my rug teen die stam van ’n lang, dun boom sit. Ek kyk om my rond, maar hier is niks op hierdie eiland nie – nie kos nie, nie water nie, niks! Dit is net ek, die seesand, die boom en die water wat my omring. Ek kyk weer om my rond en wonder hoe ek gaan oorleef op hierdie eiland sonder kos en water, maar dan hoor ek die sagte briesie-stem van Abba Vader:

“Jy het nie kos en water nodig nie, jy moet leer om te oorleef op die Brood van die Lewe”.

Ek dink dadelik aan die Skrif in Mattheus 4:4 waar Jesus sê:

“Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke Woord wat deur die mond van God uitgaan”

Ek wonder hoekom Abba Vader my laat beleef dat ek op hierdie klein eilandjie is waarop Hy my antwoord dat Hy my wil afsonder sodat ek kan leer om te voed en leef alleenlik op die Brood van die Lewe, want daardeur sal ek die volle Waarheid leer ken. Dit wat Abba Vader my leer, moet ek woord vir woord neerpen, en Hy gee vir my Habakuk 2 om te gaan lees:

“Skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees”
Habakuk 2:2 (Afr. 33/53)

Vir ’n bepaalde tyd mag ek mag geen ander boeke lees nie, geen geestelike boodskappe oor die radio of na ander mense luister nie, want daar is soveel wolwe en onheilswerkers daar buite wat God se boodskap verdraai. Ek moet in afsondering begin voed op die Woord van God. Abba Vader gee vir my 2 Korintiërs 6 om te gaan lees en die bevestigende Skrif is vers 17:

“Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem”

’n Paar oggende later, onder gebed, wys Abba Vader my weer die eiland, maar hierdie keer is daar iets wat op die eiland uitgespoel het. Ek stap stadig nader om te kyk wat dit is, en sien dan iets wat lyk soos ’n oop skulpie met ’n pragtige, blink, ronde “balletjie” in. Ek waag nie daaraan vat nie, want ek wil nie buite die wil van God optree nie, en net toe, hoor ek die pragtige stem van Jesus wat aan my verduidelik dat dit Manna is wat direk uit die hart van God kom. Jesus vat een en plaas dit in my mond, waar dit wegsmelt soos heuning, so soet, so heerlik… Jesus verduidelik aan my dat God aan ons Manna gee om te eet op Sy tyd en dat dit ons geestelike honger stil.

“Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Erken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig soos ’n man sy seun onderrig en hou die gebooie van die Here jou God om in Sy weë te wandel en Hom te vrees.”
Deuteronomium 8:3,5 (Afr.33/53)

Die wêreld en sy mense staan afsondering baie erg teë, maar selfs Jesus het soveel keer in afsondering inbeweeg. Nadat Hy gedoop is met die Heilige Gees, is Hy die woestyn ingelei waar Hy in afsondering gevas het vir 40 dae en nagte. In hierdie tyd het die engele Hom Manna gevoer. As Jesus in afsondering inbeweeg het, laat ek my nie deur die wêreld vertel dat dit verkeerd is om in afsondering in te beweeg nie. In afsondering, het ek Abba Vader eers waarlik leer ken; in afsondering, het Abba Vader my die Waarheid begin leer en het ek al die leuens van die wêreld begin raaksien. God wil ons wegkry uit die geraas van die wêreld waar almal in ons ore raas en blaas, daar waar almal wil hê jy moet hulle waarheid en leringe glo, maar in afsondering leer ons Abba Vader en Sy Waarheid ken.

Wanneer ons in afsondering by die voete van Abba Vader vernag, gee Hy aan ons Manna wat direk uit Sy hart kom. Ons het nodig om ons hartsore te spits en op Vader te fokus om die Manna vanaf Hom te ontvang, want dit is Woord direk van God af. Ons kan dit onmoontlik nie ontvang met ’n groot geraas in ons ore nie, maar ons ontvang dit alleenlik wanneer ons baie stil voor die voete van Abba Vader baie tyd deurbring. Die stem van God is nie hoorbaar in storms, weerligstrale of in stormwinde nie, maar die stem van God is hoorbaar in die sagte briesie wat Hy deur jou hart laat waai. Wanneer Sy stem deur jou hart ritsel, is dit soos ’n sagte briesie wat al die deurmekaar blare in jou hartsgrond bymekaar waai en dit op een netjiese hoop kom neersit sodat die lewe en alles daaromtrent net meer kom sinmaak. Wanneer God se stem deur jou hart beweeg, is dit soos ’n sagte briesie wat selfs jou maag laat draai en ’n duisend skoenlappers loslaat in die diepte van jou maag wat jy nie geweet het bestaan nie. Julle weet mos hoe vol daardie verliefgevoel…as jy die man van jou drome sien, is daar ’n skoenlappergeveg aan die gang in jou maag…dis daardie gevoel wat jy voel in jou maag wanneer God Sy stem deur jou hart laat beweeg…Hy laat ’n Woord of twee vry binne jou, dis die lekkerste gevoel ooit en dit voed jou van diep binne. God wil hê elkeen van ons moet Sy stem hoor, want Hy weet hoe goed dit is vir ons – dit voed ons gees, siel en liggaam. Dit kan ons genees van allerhande kwale, maar die belangrikste is dat wanneer ons so na aan God leef, bou ons verhouding met Hom en herstel dit die God-mens-verhouding deurdat daar ’n oop kommunikasiekanaal gevorm word. Jy sal self weet hoeveel tyd jy met die Woord van God bestee, teenoor tyd wat jy aan geestelike boeke of geestelike praatjies bestee. Dis regtig tyd dat ons almal eers daardie geestelike dinge opsy skuif en tyd maak vir Abba Vader – net jy en Hy! Dan sal Hy jou ook met Woord uit Sy hart bedien – Manna! Dan leer ken ons die volle Waarheid en die Waarheid sal ons vrymaak, veral van al die dwaalleringe wat ons lei na die hel, sonder dat ons dit besef. Elkeen is dit aan homself verskuldig. Beweeg in afsondering in waar daar geen wêreldse brood is nie, druk toe jou ore vir die wêreld en hul praatjies en fokus om te voed op die Brood van die Lewe en om die stem van God te leer ken. Verwerp die brood van die wêreld en jy sal ontvang die Brood uit die hand van God.

“Doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante Woord, wat in staat is om julle siele te red. Word daders van die Woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.”
(Jakobus 1:21,22)

“Jy het nie die brood en water van die wêreld nodig om te kan oorleef nie; jy het alleenlik die Brood van God nodig!”