Om te vas…

Nadat Jesus deur Johannes gedoop en die Gees van God ontvang het, het die Gees van God vir Jesus in afsondering die woestyn ingelei, waar Jesus vir 40 dae en nagte gevas het. God het Jesus sterk gemaak in hierdie afsonderingstyd sodat Jesus die versoekings van die vyand kon teëstaan. Die engele het Jesus Manna gevoed. As ons dink aan die tyd waarin Jesus grootgeword het, sal ons sien dat die Fariseërs, met al hulle skewe reëls, wette en rituele, aan die orde van die dag was. Jesus was, soos alle Joodse seuntjies, grootgemaak met die godsdienstige reëls, maar toe Jesus na Sy afsonderingsperiode terugkeer na die wêreld, het Hy al hierdie godsdienstighede van die Fariseërs teëgestaan en geweier om dit na te kom. Jesus het dus in Sy afsonderingstyd geleer dat dit wat die Fariseërs verkondig, suurdeegbrood is, dat dit nie van God afkomstig is nie, en Hy het dit teëgestaan. Jesus het in Sy afsonderingsperiode die Waarheid by Sy Vader geleer en eers nadat God Hom met Manna gevoed het, het Jesus se bediening in die wêreld begin.

Wat beteken dit in God se oë om te vas?

Jesus het in Sy vastingsperiode geleer dat ons nie moet voed op die brood van die wêreld nie, veral nie op suurdeegbrood nie, maar dat ons moet leef op elke Woord uit God se mond. Jesus het gevas – nie alleenlik van fisiese kos nie, maar ook van die suurdeegbrode wat deur die Fariseërs uitgedeel is in Sy tyd. Hy het dus vir ’n bepaalde tyd gevas van al die wêreldse voedsel, en omdat Hy dit opsy geskuif het, kon God aan Hom die Waarheid leer en kon Hy met Sy terugkeer na die wêreld die leuens van die wêreld teëstaan. Ons moet die voorbeeld van Jesus volg. Ons weet nou dat ons in die wêreld geestelik baie honger is, en ons probeer ons geestelike honger buike vul en volkry met alles wat satan ons op ’n goue skinkbord aanbied. Ons weet nou dat hierdie vrot vrugte van die wêreld waarop ons voed, nie ons geestelike honger kan les nie, maar dat dit ons eerder laat sondig en rebelleer teen God, wat lei na geestelike blindheid en doofheid vir die Waarheid van God. Wanneer ons reageer op die roepstem van God, is dit belangrik dat ons vir ’n bepaalde tyd in afsondering moet vas van alles waarop ons voed in die wêreld – al die verbode vrugte wat ons opsetlik laat sondig en rebelleer teen God; al die suurdeegbrode wat ons onwetend teen God laat sondig. Ons moet al die wêreldse “goed” wat ons probeer gebruik om ons honger leemtes te vul, vir ’n bepaalde tyd verwerp en God toelaat om ons die Waarheid te leer. Ons moet dus in hierdie tyd voed alleenlik op die Woord van God. Ons moet die smaak en tekstuur van die Brood van die Lewe waarlik leer ken en al hoe ons dit kan leer ken, is om daarop te voed. Soos ons voed alleenlik op die Brood van God en die smaak en tekstuur daarvan leer ken, gaan ons agterkom op watse suurdeegbrood en vrot vrugte ons gevoed het. Die Woord van God wys aan ons al die leuens uit wat ons geglo het. Dit is wat ware VAS beteken! Ons moet die vas wat die wêreld ons leer, ook eers eenkant toe skuif, want die wêreld se manier van vas, word nêrens in die Woord vir ons geleer nie. Kom ons loer net gou wat leer die wêreld ons van vas…

Soveel mense misbruik die ritueel van vas. Jesaja 58 is baie duidelik oor vas. Daar is niks mee fout as mense vir ’n sekere tyd hulle onthou van kos om hulle tyd aan God te wy nie, maar weereens moet ons let op die motief waaragter ons dit doen. Om watter rede vas mense? As die rede is om nader aan God te beweeg, om Hom beter te leer ken of om nader aan Hom te groei, is daar niks mee fout nie, maar soveel mense vas om verkeerde redes. Sommige leringe leer ons dat ons moet vas sodat ander mense se harte kan verander sodat hulle tot bekering kan kom, maar waar in die Woord van God leer Hy ons om dit te doen? Mense, ons is nie klein godjies nie! Ons kan niemand red nie! God alleen red! En Hy het Sy tyd wat Hy met elke persoon werk. Geen mens kan tot bekering kom as God hom nie trek nie! (Johannes 6:45) So hoe gaan ons nou vir God oorreed om in ’n ander se lewe te werk deurdat ons weier om ons mond aan kos te sit? Dit is absurd. God het klaar besluit! Hoe gaan ons ’n ander persoon se gees wakker kry deur op te hou eet? God kan ons wel gebruik in ’n ander se lewe en ons kan vir ander bid en vir God vra dat daardie persoon ’n begeerte na God sal ontwikkel, maar ons kan nie omstandighede skep deur te vas nie. Ons kan nie vir God om ons pinkie draai deur op te hou eet nie. Ek kry ’n riling deur my liggaam as ek daaraan dink, want dit voel vir my ons probeer toor as ons sulke dinge doen. Nêrens in die Woord leer God ons om vir sulke redes te vas nie. Die ergste is wanneer ons vas sodat God iets in ons lewe moet doen, met ander woorde, dit gaan weereens oor onsself en nie oor God nie; dit gaan om in ons eie fisiese behoeftes te voorsien en glad nie oor God nie. Dan is dit weer daardie Goddelike misbruik wat insluip, en net soos ons selfondersoek moet doen waarom ons Jesus volg, net so moet ons ook selfondersoek doen oor die redes waarom ons vas. Is dit om iets uit die hand van God te ontvang? Of is dit om in ’n hegter verhouding met Hom te wees?

Ek het ook voorheen geestelike boeke gelees om my geestelike honger te les, maar ek het alles gebêre en vir ’n tydperk van ’n paar jaar in afsondering inbeweeg – ek het op Abba Vader se manier gevas. Ek het alleenlik God toegelaat om my te leer en deur die tyd het my geestelike oë oopgegaan en het ek die Waarheid besef soos God dit aan my geleer het. Ek was geskok oor die baie leuens van die wêreld wat ek geglo het. Ek was naïef en het alles geglo omdat dit “geestelik” klink, maar in afsondering, leer God ’n mens dat nie alles wat mooi, goed en geestelik klink, van Hom afkomstig is nie, maar baie van hierdie sogenaamde geestelike goed is uitgedink deur die beheerder van die duister wêreld om te klink asof dit van God af kom.

Die Here gee Deuteronomium 13 om te bestudeer…

In die wêreld is baie vals profete en leraars wat die mensdom probeer wegrokkel van God om hulle gode te dien. Moenie so naïef wees om te dink jy gaan hulle gode uitken aan hulle name nie, want hulle noem hulle afgod ook god! Die manier waarop hulle hulle god dien, is nie vir ons uitgestip in die Woord nie en daarom is dit van uiters belang dat ons die Woord van God regtig goed moet ken en God moet toelaat om vir ons Sy Woord te leer en verduidelik soos Hy dit bedoel het. Hulle verkondig byvoorbeeld ’n tipe verlossing wat redding maklik vir die mens maak, maar hulle tipe verlossing is nêrens in die Woord van God te vinde nie. Ons weet hoe voel satan oor die Lig van God en dat hy alles in sy vermoë sal probeer doen om ons harte duister te hou. Maak seker diegene wie jy volg, of na wie jy luister, is nie die vals profeet waarvan Deuteronomium 13 praat nie. Ons het almal nodig om vir ’n tyd lank af te sonder van dit waarmee ons ons geestelike honger probeer les en dit kan selfs ons kerk wees. Ons het nodig om in stilte voor die voete van Abba Vader baie tyd te spandeer en alleenlik te voed op dit wat God ons bied. Dan sal ons kan raaksien wie die vals profete om ons is…

“Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem”
2 Korintiërs 6:17 (Afr.33/53)

“Jy het nie die brood en water van die wêreld nodig om te kan oorleef nie; jy het alleenlik die Brood van God nodig!”