My getuienis

Ek vertel julle in hierdie stukkie so bietjie van myself, wat vir my eintlik heeltemal onnodig is, want die saadjies en boeke wat ek skryf, kom nie uit myself of uit teologiese geleerdheid uit nie.  Ek plaas hierdie gedeelte omdat iemand al gevra het oor my agtergrond.  Ek het geen teologiese opleiding nie.  Ek het grootgeword in ’n NG-Kerk en het nog altyd geglo ek is ’n bekeerde Christen, want ek het kerk toe gegaan, my Bybel gelees en met my mond bely om in Jesus te glo.  Ek is as baba gedoop, het die leerstellings van die kerk geleer, is aangeneem en voorgestel deur die kerk.  Ek het al die dinge “reg” gedoen volgens die wette van die kerk.  Ek het geglo Jesus het gesterf vir my sonde, dat ek “veilig” is en daarom het ek geleef soos ek wou.  God sou dit mos nie teen my hou nie, want Sy Seun het dan klaar in my plek gesterf.  Ek het myself gesien as bekeerd en wedergebore, dat ek die Heilige Gees ontvang het, maar vandag weet ek dat ek Jesus GLAD NIE geken het nie.  Die dag toe ek die Gees van God binne my kon voel werk, het ek besef dat ek eintlik nog nooit die Heilige Gees binne my gehad het nie.  Omdat ek nou vir Abba Vader ken en weet hoe dit voel, weet ek dat ek Hom daardie tyd glad nie geken het nie.  Ek was vasgevang in godsdiens en tradisie soos die grootste gedeelte van die mensdom vandag nogsteeds is. 

Ek is in my vroeër twintiger-jare getroud en het 3 seuns.  Ons het ons seuns getuisonderrig tot op ’n sekere ouderdom in hoërskool, waarna hulle skool toe is.  Na die geboorte van ons jongste seun in 2005, het ek ’n baie sterk trekking van Abba Vader begin voel.  Ek het ’n intense begeerte gehad om die Woord te begin bestudeer en om tyd in gebed voor die voete van Abba Vader te spandeer.  Ek het selfs nagte wakker geword met die intensiteit om Woord in te neem.  Die Woord van God het ’n baie belangrike deel van my lewe begin word.  Ek het die keuse gemaak om my lewe in die hand van Abba Vader te plaas, om Hom te vertrou met my lewe en van daardie dag af was my lewe nooit weer dieselfde nie… en ek bedoel dit nou nie op ’n welvarende manier nie, want van daar af was my lewe holderstebolder vir ’n paar jaar.  Daar het ’n erg traumatiese ding in ons as gesin se lewe gebeur wat ons almal se lewens geraak en verander het.  Ons moes groot en moeilike besluite neem, ons moes opstaan teen sekere mense waar daar hofsake betrokke was.  Op die ou end moes ons die keuse maak of ons gaan aangaan met die hofsaak en bereid is om deur al die trauma te gaan;  of gaan ons die hele sieklike situsie oorlaat in die hand van Abba Vader en die mense wat ons te na gekom het, vergewe?  Ons het besluit om die trauma vir ons as gesin te spaar en die hofsaak te laat vaar;  ons het eintlik besluit om as die verloorders weg te stap uit die situasie uit.  Dit was verskriklik moeilik!  Ek het ook, soos die meeste mense, die “mindset” gehad dat wanneer ons tot ware bekering kom en ons op die pad van God is, daar nie veel met ons kan gebeur nie, want God beskerm ons, dat God niks slegs met ons sal laat gebeur nie.  Maar deur daardie moeilike tyd het dit eerder vir my gevoel dat God ons verlaat het.  Al het dit vir my so gevoel, het ek nogsteeds vasgehou aan die Woord van God, het ek God nie verkwalik vir wat gebeur het nie.  Ons moes wegtrek na ’n nuwe dorp, ek het nie meer ’n inkomste gehad nie, ek het baie mense wat deel was van my lewe, verloor.  Dit was klip op klip op klip op die nuwe pad; ek het in angs en depressie verval.  Nogsteeds het ek met alles binne my probeer vashou aan Abba Vader en die Woord van God.  Ek was op daardie stadium nogsteeds deel van ’n kerk, ek het baie geestelike boeke gelees, ek het al hierdie goed geglo oor die sny van bloedlynvloeke, die pleit van Jesus se bloed, oorlogvoering en die aantrek van die wapenrusting.  Ek het al daardie goed toegepas ook!  Ek het vas geglo dat my saak met Abba Vader reg is, ek het uit my hart geglo dat ek Abba Vader ken, maar hoe verkeerd was ek…  

Een nag het ek ‘n droom gehad…  Ek het duidelik gehoor hoe praat Abba Vader met my, dit is iets wat ek nie kan verduidelik nie… ek het net GEWEET dit is Hy wat met my praat.  Hy het ’n paar goed vir my gesê en gewys en die een ding wat uitgestaan het, was dat Hy vir my ’n boek gewys het.  Hy het my gewys dat my naam op die boek staan en gesê dat ek die boek vir Hom gaan skryf.  Ek was uit die veld geslaan, want ek kon glad nie skryf nie en waaroor sal ek tog in elkgeval ’n boek skryf?  Abba Vader het ook vir my Skrif bygegee as bevestiging en die volgende oggend het ek oombliklik die droom onthou… dit was nie soos ’n gewone droom waar ek wonder oor wat ek gedroom het nie, maar ’n glashelder droom waar ek selfs tot in die fynste besonderhede kon onthou.  Ek het dadelik my Bybel nadergetrek en by die Skrif oopgemaak wat Abba Vader vir my gegee het as bevestiging en presies dit wat Hy vir my in die droom gesê het, het in daardie einste Skrif gestaan.  Ek kon net in trane uitbars, want ek het besef dat iets wonderliks besig is om te gebeur.  Ek het begin besef dat ek Abba Vader eintlik nog nooit geken het nie.  Ek het daar en dan die keuse gemaak om my lewe totaal oor te gee aan Hom.  Ek wou Hom so graag leer ken!  Ek het geestelike boeke begin neersit om net suiwer Bybel te begin lees en vir lang tye stil geraak voor die voete van Abba Vader.  Na ’n paar maande (of selfs ’n jaar), het ek een oggend onder gebed die wonderlikste ervaring gehad… Ek het weer die stem (soos in my droom) van Abba Vader gehoor, baie duidelik!  Dit is verseker die wonderlikste ervaring wat ek nog ooit in my lewe gehad het;  dit oorskry sonder twyfel alle goeie of lekker ervarings wat ons as mens kan ervaar.

Onder gebed kon ek Jesus begin “sien”, maar dit is nie soos ons as mense mekaar sien nie;  dit is ’n ander tipe sien, voel en ervaar.  Dit is nie asof ’n mens Jesus se gesig met die fisiese oog kan sien om dit te skilder nie.  Ek kan wel Sy hande mooi sien en voel, ek kan die letsels in Sy hande voel waar die spykers deur Sy hande geboor het.  Die wonderlikste is dat ’n mens Jesus se liefde kan VOEL;  ons as mens kan nie die intensiteit van die liefde van God indink of visualiseer nie;  ’n mens kan dit alleenlik voel as ’n mens in Sy teenwoordigheid is.

Ek het ’n pad saam met Jesus begin stap waar Abba Vader my deur Jesus baie goed begin leer het;  soms teken Jesus vir my prentjies op die sand, soms wys Hy my iets, maar elke keer nadat Hy my iets geleer het, gee Hy vir my sekere Skrifte om te gaan lees…  Ek kan altyd maar net jubel oor die bevestiging wat in die Skrif staan rondom dit wat Jesus my geleer het.  Die bevestigende Skrifte is by al die leringe bygeskryf, so dit is nie ek wat ’n Skrif vat en ’n storie daarrondom uitdink nie.  Alles wat in hierdie boek staan, het Abba Vader my geleer deur prentjies, ’n belewenis of ’n storie en Hy bevestig en rond dit altyd af met Skrif.  Dit was aan die begin toe ek Abba Vader se stem begin hoor, vir my baie snaaks hoekom Hy nooit met my praat oor bloedlynvloeke, die pleit van Jesus se bloed en al die goed wat ek in geestelike boeke gelees het nie.  Abba Vader het inteendeel van ’n kant af begin om elke een van hierdie vals leringe aan my uit te wys en my gevra om hierdie leringe aan Hom te bewys met direkte Skrif in die Woord.  Daar is byvoorbeeld GEEN direkte, duidelike Skrif wat die pleit van Jesus se bloed ondersteun nie…  Ek het baie leuens van die wêreld geglo!  Ek het al hierdie goed aan Abba Vader bely ek Hom gevra om my van ’n kant af skoon te maak en my reg te leer.  Ek is nie hier om enigeen te oortuig om my glo nie;  al wat ek vra, is om die Woord van God te ondersoek en antwoorde daar te soek.  En die belangrikste is tyd in die teenwoordigheid van Abba Vader!  Raak elke dag stil voor Abba Vader en laat Hom toe om aan jou te wys wat in jou lewe nie reg is nie. 

… En die mense wat my nie wil glo nie?  My werk is nie om enigiemand met argumente te probeer oortuig om te glo wat ek vertel nie.  Ek sal die saadjies saai soos Abba Vader my lei en ek weet Hy sal die grond voorberei en Sy Lig daarop skyn soos nodig.  Ek sal my saaiwerk doen, maar dit is Abba Vader wat die saadjies sal laat groei. 

Ek maak vrede met die feit dat daar baie mense is wat my nie glo nie;  mense wat die argument het dat ’n mens Jesus nie kan beleef en hoor nie.  Dit gaan my niks help om met diegene te argumenteer nie, maar een ding is verseker:  Ek gaan nie dat menslike opinies my stilmaak nie, want dit is presies wat Satan wil hê…  Natuurlik wil hy nie hê die mensdom moet hoor of weet dat ’n mens wel ’n lewende verhouding met Abba Vader kan hê of dat dit moontlik is om Jesus te kan beleef en hoor nie;  daarom probeer hy die kinders van God stilkry.  Dit is omdat hy weet dat die mens wat in so ’n verhouding met Abba Vader is, die Lig van God sal reflekteer uit sy geeshart en dat hy (Satan) dan geen mag oor hierdie mens het nie.  Daarom gebruik hy mense met duistere harte wat hy kan beheer, se negatiewe opinies en skerp tonge om diegene te probeer stilmaak wat ’n spreekbuis vir Abba Vader is.  Hy probeer deur hulle die Waarheid onderdruk en dit gee my net nog meer rede om dit te versprei wat Abba Vader my leer.