Dors na Liefde – Lewende Water

 

“As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het Hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.”
Johannes 7:37-39 (Afr. 33/53)

Lees Johannes 4:1-18

Jesus knoop ’n gesprek aan met ’n vrou uit Sigem deurdat Hy vir haar vra om vir Hom water uit die put te gee om te drink. Sy kon nie verstaan dat ’n Jood met haar praat nie, want die Jode wou niks met die Samaritane te doen hê nie. Jesus antwoord haar dat as sy geweet het wat God vir die mense wil gee en as sy kan besef wie dit is wat vir haar water vra, sou sy nie verder vrae gevra het nie. Sy sou eerder vir Hom water gevra het en dan sou Hy vir haar Lewende Water gegee het. Sy was seker baie verbaas oor Jesus se antwoord, want sy kon nie ten volle verstaan wat Jesus vir haar sê nie. Sy het dit in menslike terme verstaan en daarom vra sy vir Jesus waar Hy hierdie lewende water vandaan gaan kry, want Hy het nie eers ’n emmer en ’n tou by Hom nie. Hy is tog sekerlik nie beter as hulle voorvader Jakob wat hierdie put gesink het nie, so waar gaan Hy hierdie wonderlike lewende water vandaan kry? Jesus antwoord haar dat enige iemand wat van hierdie fisiese put se water drink, maar net weer sal dorskry, maar die persoon wat drink van die Lewende Water wat Hy bied, sal nooit in der ewigheid weer dors kry nie. Daar sal iets binne die persoon gebeur… Die water wat Jesus ’n persoon gee, sal sy diepste dors les deur ’n fontein binne-in hom en hierdie borrelende, Lewende Water sal maak dat die mens vir ewig lewe. Dadelik vra die vrou of Jesus vir haar ook van hierdie “wonderwater” sal gee, want die vrou verstaan, dit wat Jesus aan haar gesê het, op menslike vlak. Jesus bedoel dit op ’n geestelike vlak. Sy dink dalk aan die gemak van die lewe as sy nooit weer fisies dors sal kry nie en dan het sy nooit weer nodig om in die hitte van die warm son uit hierdie put te kom water haal nie – dit klink wonderlik! Jesus sê vir die vrou om haar man te gaan haal, maar sy antwoord dat sy nie ’n man het nie. Jesus korrigeer haar, deur te sê dat die man saam met wie sy nou bly, ook nie haar man is nie, en dat sy al vyf keer getroud was. Die vrou moes geskok gewees het! Hoe weet hierdie Man dit?

Jesus weet die vrou is geestelik dors, Hy weet daar is ’n tekort aan Lewende Water binne haar. Wanneer ’n mens ’n tekort aan Lewende Water het, het hy/sy ’n tekort aan ware Liefde. Dit is die rede hoekom die vrou van Sigem al vier mans gehad het, en die man saam met wie sy nou bly, is nie haar man nie. Sy is opsoek na liefde, sy probeer haar diep innerlike honger en dors les met die liefde van mans, maar die probleem is dat geen mensliefde die diepe dors binne die mens kan les nie. Dit is vandag nogsteeds die probleem… Saam met die vrou van Sigem, voel ons hierdie leemte, hierdie dors, en omdat ons sulke emosionele wesens is, soek ons liefde by ’n mens om hierdie leemte te vul. Die liefde van mans kon duidelik nie die leemte van die vrou van Sigem vul nie, daarom het sy al vier mans gehad en trek sy al by haar vyfde man. Menslike liefde kan dalk ons leemte vir ’n kort rukkie volmaak, maar geen mens kan ’n ander permanent voorsien van liefde nie. Op ’n stadium gaan die liefdesvoorsiening min raak, die vrou se dors na liefde gaan weer terugkeer en sy gaan maar net weer na iets soek om die leemte te vul. Dink bietjie realisties hieroor: Hoekom voel ons vrouens baie asof ons mans ons nie meer liefhet het nie? Ons blameer hulle vir ons gevoel van liefdeloosheid en leegheid. Ons blameer dus ons mans vir ons eie tekort aan liefde… is dit nie onregverdig nie? Ons mans is nie putte vol water of liefde wat getap kan word omdat ons harte leë putte is nie. Die liefde wat ons diep binne ons benodig, kan nooit deur ‘n man gevul word nie! Alleenlik deur die Lewende Water van God.

As ons baie aanvaarding, erkenning en liefde soek, is dit ’n teken dat ons vanuit ons diepste wese nog nie gevul is met die Lewende Water nie. Dit dui daarop dat ons verhouding met Abba Vader nie op standaard is nie. Dit is baie onregverdig om die gevoel van liefdeloosheid op ons mans te blameer. Ons moet op ons verhouding met Abba Vader fokus en die fout by onsself soek. Ons moet daarteen waak om water of liefde by mensgemaakte putte te gaan haal. Dit put ’n mens emosioneel uit, maar daar is ’n Put waar ons verniet Lewende Water kan ontvang wat ons liefdeloosheid vir altyd sal laat verdwyn. Hierdie Lewende Water is ook die Liefde van God en dit word verniet aan ons gegee wanneer ons ons harte aan Abba Vader oorhandig om volgemaak te word.

God het ons geeshart op so manier ontwerp dat dit alleenlik die Liefde van Jesus kan absorbeer, dit kan nie mensliefde absorbeer nie. Die liefde van Jesus is dus die enigste liefde wat ons kan heelmaak, die enigste liefde wat ons kan genees en die enigste liefde wat ons leemtes kan vul. As ons nie gevul is met die liefde van Jesus nie, is ons ’n leë mense en 1 Korintiërs 13 sê dat sonder liefde, is ons leë, klinkende simbale. Met ander woorde, ons is leë mense sonder die liefde van Jesus! Ons is soos ’n put sonder water, en as die put van ons hart leeg is, kan ons ook aan niemand ware liefde uitdeel nie. Ons deel vals liefde uit uit ’n leë put en ons doen dit deur leë woorde uit te deel – komplimente wat ons nie regtig bedoel nie of vriendelikheid met die doel om ’n ander te manipuleer. Om vals liefde uit te deel, maak ’n mens moeg, want dit is alles nagemaak, dit kom nie vanself nie. Liefde wat nie spontaan uit ons geeshart kom nie, is vals liefde en dit is van korte duur.  Geen mens op aarde kan ’n ander onvoorwaardelik liefhê as sy hartsput nie vol Lewende Water is nie. Ons kan alleenlik onvoorwaardelik en opreg liefhê wanneer ons harte gevul is met die liefde van Jesus het.

Geen mens op aarde het ’n benul wat die woord LIEFDE beteken nie, want die mens het ’n verkeerde begrip van die woord LIEFDE. Satan het die woord gevat, vir die mens iets anders daaruit geskep en die woord “Liefde” daarop geplaas. Ons lees in boeke en sien op televisie iets wat uitgebeeld word as liefde, maar dit is Satan wat die mens flous, want dit wat ons in die media sien, is nie waarlik liefde nie. Meisies en vrouens kyk en lees liefdesverhale wat hulle ‘n verkeerde begrip van liefde gee. Ons glo in feeverhaal-liefde waar ‘n prins op ‘n wit perd ons sal red en hy ons vir ewig op die hande sal dra. Menslik gesproke is dit onmoontlik, want daar bestaan nie sulke verhale nie. Daar is so baie jong huwelike wat op die rotse beland as gevolg van hierdie verkeerde persepsie wat vrouens het oor liefde en die huwelik! Die enigste prins op die wit perd wat ons kan red, is Jesus, so as ons ons dogtertjies kan reg leer vandat hulle klein is, is hulle al een tree voor ons. Die enigste antwoord wat ek nog gekry het as ek God gevra het oor die liefde, is: “Kyk na Jesus!”

Wellus

Wellus is ’n vieslike ding wat satan kom skep het uit die woord “Liefde”! Hy het liefde gevat, dit omgesit in wellus en die hele wêreld word geflous deurdat hulle nie kan onderskei tussen liefde en wellus nie. Wanneer ’n mens ’n sekere emosie voel, dink hulle dit is liefde, maar ware liefde is iets wat alleenlik in die gees van die mens kan gebeur. Wellus is ’n vieslike ding wat in die siel en in die liggaam van die mens plaasvind. Die wêreldse mens wat geen Goddelike onderskeiding het nie, kan nie ware liefde en wellus van mekaar onderskei nie. Hierdie mens beskryf die goeie gevoel of emosie wat hy ondervind, as liefde, maar al die tyd is dit wellus. Wellus kan ’n mens beheer en dit kan ook veroorsaak dat twee mense nie sonder mekaar kan lewe nie – al veg hulle soos kat en hond. Ek glo wellus is ’n demoniese besetting wat die mens kan oorkom deur die Liefde van Jesus binne hom…

As Liefde binne ‘n mens leef, is die put van die mens gevul met Lewende Water en het hierdie persoon nie nodig om ander mense uit te put vir liefde nie. Hierdie persoon kan eerder die liefde van Jesus uitdeel en op so ‘n manier, Jesus aan ander voorstel. Ons moet daarteen waak om liefde in ’n mens te soek, want geen mens kan ons liefdesputte volmaak nie. Alleenlik deur gekoppel te wees aan die een ware Wateraar, kan ons dors geles word en ons liefdesput volgemaak word. Vra Abba Vader om jou te help om die bodem van jou put oop te breek sodat jy direk gekonnekteer kan wees met die ware Wateraar wat aan ons Lewende Water verskaf. Dan het ons nie nodig om water by ander putte te gaan haal nie en kan ons eerder Lewende Water aan ander bied.

Om terug te kom na die vrou van Sigem…Jesus het met haar gepraat, maar sy het nie Sy stem herken nie. Sy het Jesus nie geken nie. Haar hart was nie gevul met die Lewende Water nie en daarom het sy liefde op ander plekke gesoek. As Jesus uit die bloute hier langs jou moet kom staan en vir jou vra vir water, gaan jy Sy stem herken? Of ywer ek en jy ook om water by ander putte te kry?