Klippe, beproewings en versoekings

“God, your God, is testing you to find out if you totally love Him with everything you have in you. You are to follow only God, your God, hold Him in deep reverence, keep His commandments, listen obediently to what He says, serve Him – hold onto Him for dear life!”     Deutr. 13:4 (The Message)

“The purpose of these troubles is to test your faith as fire tests how geniune gold is.  Your faith is more precious than gold, and by passing the test, it gives praise, glory and honor to God”
1 Peter 1:7 (The Message)

Op die pad wat ons saam met Jesus stap, is baie klippe en elke nou en dan vermaan Jesus my om nie na die klippe in die pad te kyk nie, maar my kop omhoog te hou en my oë alleenlik op Hom gevestig te hou. Ek moes leer om nie na die klippe in die pad te kyk nie, om glad nie daarop te fokus nie. Aan die beginstadium van my wandel met Jesus, het die klippe my begin ontsenu en ek het begin wonder waar hierdie klippe vandaan kom en of dit dalk Satan is wat hierdie klippe op my pad geplaas het. Ek het met Abba Vader daaroor begin praat, en Hy het aan my begin verduidelik dat die klippe nie deur Satan op ons pad geplaas is nie, maar deur God self. Nog voor ons geboorte het God alreeds ons pad beplan en uitgelê, met elke klip presies op die plek waar Hy dit wil hê. Hierdie klippe is die beproewinge wat oor ons pad kom, dit is die struikelblokke in ons lewe, die probleme en moeilike omstandighede, maar moenie mismoedig raak nie, want 1 Korintiërs 10:13 sê dat God ons nooit in die steek sal laat nie. Hy sal ons ook nie beproef bo ons kragte nie. Deur die klippe wat God op ons pad geplaas het, wil Hy ons omvorm na Sy wil – hoe kan God ons omvorm na Sy beeld deur dit altyd net goed met ons te laat gaan? Romeine 5:3-4 sê al kry ons nou baie swaar, moet dit nie ons blydskap wegvat nie, want swaarkry vorm en slyp ons om nog meer op God te vertrou. Wanneer ons onverskrokke op God vertrou, help dit ons om ’n sterk, Christelike karakter te vorm wat maak dat ons deur dik en dun glo dat God se nuwe wêreld op ons wag.

Abba Vader het my deur die tyd geleer om geensins my fokus op die klippe te plaas nie, met ander woorde, ek moes leer om nie te fokus op die probleme in my lewe nie. Die oomblik wanneer ons op ons probleme begin fokus, ontsenu dit ons en begin ons allerhande menslike plannetjies uitdink om dit op te los. Dit is dan die eie ek wat die probleem op ’n menslike vlak probeer uitsorteer en die kans is baie groot dat ons ’n groter gemors gaan maak daarvan en ons tone ten bloede teen die klippe gaan stamp. Maar wanneer ons ons oë afhaal van die klippe en alleenlik op Jesus fokus, met Hom praat oor ons probleme en die keuse maak om die probleem aan Hom te oorhandig sodat dit opgelos kan word na Sy wil, dan sal Hy dit vir ons uitsorteer op ’n Goddelike manier wat altyd die regte manier is. Ons bid: “Laat U wil geskied”, maar laat ons regtig ons probleme en omstandighede in die hand van Abba Vader? Laat ons God regtig toe om ons probleme op Sy manier op te los? Ons vra Hom dat Sy wil moet geskied, maar tog prewel ons hier onderlangs wat ons graag sou wou hê. Ons eie wil en die wil van God, stem nie altyd ooreen nie, so dit vat baie van ons om met ’n opregte hart vir God te kan sê: “Abba Vader, hier is hierdie probleem in my lewe – vir die goed of die sleg, ek sal vertrou dat dit sal geskied volgens U wil.”

Die oomblik wanneer ons afkyk na die klippe in ons pad, is ons so intens op die probleem gefokus dat ons skoon van Jesus langs ons vergeet. Sommige klippe is regtig groot en ons gaan sukkel om hulle uit die pad gerol te kry. Onthou net, hierdie pad is regtig baie smal, so smal dat sommige klippe regtig die hele pad vol lê. Jy kan ook nie hierdie klip beweeg nie, maar as jy gefokus was op Jesus alleen, en nie op die klip nie, rol Hy hierdie klip voor jou weg voordat jy jou tone stukkend stamp daarteen. Wanneer ons faal, sal Jesus ons nooit verlaat nie, Hy sal maar net weer ons stukkende tone heelmaak… Wat ’n wonderlike genadige God dien ons!

Kyk wat sê Jakobus 1 in Die Boodskap:

Slegte dinge in jou lewe is nie altyd sleg nie

2 My liewe mede-Christene, wees opgewonde as julle geloof by elke geleentheid getoets word. Julle weet mos hoe goed dit vir julle geestelike lewe kan wees. 3 Die slegte dinge wat met julle gebeur, toets of julle werklik die Here vertrou. As dit met julle sleg gaan, leer julle juis om nader aan die Here te leef. 4 Julle moet die Here toelaat om julle deur hierdie dinge te leer wat dit beteken om altyd net op Hom te vertrou, kom wat wil. So sal julle geestelike grootmense word wat weet hoe om in elke situasie reg op te tree.”

1 Petrus 1:6,7 sê daar gaan allerhande dinge in ons lewe gebeur wat nie vir ons lekker is nie, maar God toets ons geloof daardeur. Ons moenie dat slegte omstandighede ons van stryk bring nie. Kyk wat gebeur met goud – om die vuil en onsuiwerhede uit goud te kry, word dit in ’n warm vuur geplaas om die vuil weg te smelt. Op hierdie manier moet ons geloof ook getoets en gesuiwer word en as ons geloof sterk bly deur moeilike tye, behaag ons God. God het dus ’n plan met elke dingetjie wat gebeur in ons lewe wat Hy in ons lewensboek opgeskryf het. Hy is nie ’n nare God wat ons aspris probeer seermaak nie. Ons sien dit dalk as onregverdig teenoor ons en ons raak kwaad vir Hom omdat Hy sekere dinge toelaat in ons lewe… ons kan nie altyd verstaan waar God is in die seer van die wêreld nie, maar deur al ons “trials and tribulations” moet ons net probeer onthou dat God ons probeer suiwer. Net soos goud gesuiwer moet word deur vuur, moet ons ook gesuiwer word.

“The purpose of these troubles is to test your faith as fire tests how geniune gold is.  Your faith is more precious than gold, and by passing the test, it gives praise, glory and honor to God.”
1 Peter 1:7 (The Message)

Ons almal sou beproewings vryspring as ons kon. Beproewings kom nie van Satan af nie, dit is ook nie oorgedra deur die sondes van ons voorouers nie. Mense wat dit glo, maak staat op die sny van bloedlynvloeke of ander snaakse goed om die beproewings vry te spring, maar as ons dit doen, word ons nooit gesuiwer van ons onsuiwerhede nie! Beproewings is broodnodig! Om in ’n put gegooi te word soos Josef is soms nodig! Kyk waar het dit Josef op die ou end laat uitkom… Op daardie tydstip is dit baie sleg en vra ons baie vrae aan God, want dan voel Hy so ver van ons. Dit voel asof Hy ons nie wil help nie, maar dit is glad nie die geval nie. God sal ons nooit verlaat nie, Hy laat alles gebeur me ’n doel. Dit is juis daardie moeilike tye wat ons moet leer en fokus om op God te vertrou. Hebreers 12:5-6 leer ons ook dat ons nie moet tou opgooi as God ons teregwys op ons foute deur soms bietjie hard op te tree teenoor ons nie. Hy doen dit omdat Hy ons liefhet, net soos ons ook ons eie kinders tugtig wanneer hulle stout is.

Die klippe op ons pad is juis daar geplaas om die vals en ware bekeerlinge van mekaar te skei, want die vals bekeerlinge gaan nie die klippe in die pad kan hanteer nie. Hulle het gekies om na die Bruilof te gaan vir voorspoed, sodat dit met hulle goed moet gaan, om die Fees te gaan geniet en feeskos te eet; hulle het nie die prys wat dit kos om die Weg van God te volg, in berekening gebring nie. Hulle gaan nie hou van die verwerping en moddergooiery nie. Hulle gaan nie daarvan hou om hulle lewe op die spel te plaas en alles oor te gee aan God nie. Hulle gaan nie hou van die probleme wat op hulle wag nie. Hulle gaan vinnig ’n afdraaipad soek wat teruglei na die makliker paaie wat lei na die Fees. Sommige mense gaan God blameer as ’n slegte God wat net die sleg in ’n mens se lewe wil laat gebeur, want hulle besef nie God wil ons suiwer van onsself nie. Die klippe op die pad is ook daar geplaas om die koring en die kaf van mekaar te skei.

God doen net goed aan jou, maar gebruik tog die slegte om jou te toets

12 Die Here gebruik slegte of moeilike dinge in ons lewe om te kyk of ons lojaal aan Hom gaan bly. Ware geluk is om dié toets met vlieënde vaandels te slaag. God noem sulke mense wenners in die lewe. Hy sal hulle deel van sy familie maak. Hulle sal vir altyd by God kan bly omdat hulle deur hulle optrede gewys het hoe lief hulle Hom het.
13 Een fout moet ons egter nie maak nie. Ek kan nie sê dat God die Een is wat al die slegte dinge oor my bring net om my te toets nie. Met sulke speletjies hou God Hom nie op nie. Dit is nie asof die een of ander bose mag God aan sulke toetse kan onderwerp of dat God mense daaraan onderwerp nie.
14-15 Nee, dinge wat ’n geestelike stryd in jou lewe veroorsaak, is jou eie skuld. Die mens begin aan allerhande verkeerde dinge dink en wil dit dan net doen. Soos ’n kind wat agter ’n skoenlapper aanhardloop, lok die verkeerde gedagtes die persoon al hoe dieper die moeilikheid in. Dan word jou Christenskap voor ’n toets gestel. Jy moet kies. As jy kies om op die verkeerde pad aan te gaan, sal jy later nie net oor die verkeerde dinge dink nie, maar dit ook begin doen. En hoe meer jy dit doen, hoe meer sal jy dit wil doen. So werk die sonde met ’n mens. Dit is die pad na die afgrond, die afgrond van godverlatenheid en die dood.
16Liewe broers en susters, moenie toelaat dat mense julle allerhande stories hieroor vertel nie. God het niks slegs in Hom nie. Hy is ook nie die een dag in ’n goeie bui en die volgende dag in ’n slegte bui nie. Hy bly altyd dieselfde. Hy het alles gemaak, ook die sterre in die hemel. 17 Dit is ook Hy wat goeie dinge met julle laat gebeur. As sulke mooi dinge met julle gebeur waaroor julle maar net kon droom, moet julle weet: dit kom van God af.
Jakobus 1:12-17 (Die Boodskap)

Ons kan nie sê dat dit God is wat ALLE slegte dinge oor ons bring nie, want baie van die slegte goed bring ons oor onsself deur ons eie sonde. Wanneer ons die besluit maak om eerder ons eie wil te gehoorsaam as die wil van God, skep ons vir onsself vervloekte omstandighede en dan gaan ons maai wat ons gesaai het. Dan is dit nie God wat dit oor ons bring nie, maar ons bring dit oor onsself deurdat ons toegegee het aan versoekings…

Versoekings

Daar is ’n verskil tussen beproewings en versoekings, dit is belangrik dat ons die verskil sal raaksien tussen die twee en ook om te besef dit kom vanaf twee verskillende bronne. Versoekings is iets wat Satan gebruik om ons in die versoeking te lei om sonde te doen. God sal ons nooit versoek nie. Dit is die mens se verantwoordelikheid om die versoeking te kan raaksien en dit te kan teëstaan, maar ons kan dit alleenlik teëstaan deur die krag van God. Jesus moet in en deur ons leef vir ons om dit te kan teëstaan. Aan die begin het Satan vir Eva versoek met ’n heerlike vrug en sy het die keuse gemaak om eerder haar eie wil te gehoorsaam, pleks van die wil van God. Dit het hulle duur te staan gekom, dit het veroorsaak dat hulle nie meer verhouding met God kon hê en in die tuin van Eden kon woon nie. In Genesis 3 sê God vir Kain dat die sonde altyd voor sy deur sal lê en na hom sal bly loer, maar dit is sy verantwoordelikheid om daaroor te heers. Net so lê en loer die sonde altyd voor ons deur, en dis elkeen se eie verantwoordelikheid om deur die krag van Jesus daaroor te heers. Dit is ook die mens se eie verantwoordelikheid om ’n naby verhouding met God te hê sodat ons onderskeiding van God kan ontvang en ons die versoekings van Satan sal kan raaksien en dit kan teëstaan. Satan het selfs vir Jesus versoek om sonde te doen toe Jesus uit die woestyn gekom het, en wat het Jesus gedoen? Hy het die vyand prontuit teëgestaan met die Woord van God. Hy het nie ’n bekgeveg en ’n vreeslike oorlogsverklaring teen Satan opgesit nie. Omdat Hy Sy Vader so goed geken het, het Hy geweet dat dit wat Satan vir Hom sê, leuens is. Al wat Hy gedoen het, was om die vyand teë te staan met die Waarheid uit die Woord. Ons moet die voorbeeld van Jesus volg. Dis nie vir ons nodig om Satan met vreeslike oorlogvoering teë te staan en hom weg te jaag om elke hoek en draai nie, want hy en sy werkers is oral! Wanneer hy ons versoek, kan ons net die vrug wat hy aan ons probeer bied, ignoreer en weier. As ons die Woord van God ken, sal ons dadelik weet as dit Satan is wat ons versoek. Dit is so belangrik om te kan onderskei tussen die stem van God en die versoekings van satan, want hy is soos ’n engel van die lig wat alles van God naboots. As ons alles toets aan die Woord van God, kan ons nie verkeerd gaan nie.

Lees asseblief Hebreërs 12:1-17.

Daar is baie mense wat dink dat wanneer ons op die pad van God is, niks verkeerd kan gaan in ons lewens nie. As daar wel iets verkeerd gaan in ’n mens se lewe, dink hulle die duiwel is behoorlik los in daardie mens se lewe en dat dit aanvalle van sy kant af is, maar as ek en jy op die pad van God is, gaan ons vinnig ervaar en beleef dat daar nogsteeds baie dinge is wat kan skeefloop. Het dit altyd net goed gegaan met Jesus? Het Hy ’n pad van uitsonderlike sukses en voorspoed geloop? Nou hoekom dink die mens dan dat hy ’n baie goeie en voorspoedige lewe gaan hê deur Jesus te volg? As ons in Jesus se voetspore volg, gaan ons dieselfde pad as Jesus stap en ons kan maar net gaan kyk in die Woord watse lewe Jesus gelei het. As daar nie beproewinge of klippe op ons pad is nie, moet ons eintlik bekommerd raak en wonder of ons wel op die pad van God is…

As God dan beproewings oor ons pad bring in die vorm van klippe, wat gaan dit help as ons nou vir Satan die skuld wil gee vir die klippe op ons pad? Dit gaan ons niks help om oorlogvoering toe te pas en hierdie klippe uit ons pad uit te probeer “toor” met allerhande oorlogmaniere nie, want God het dit daar geplaas – dan tree ons mos teen God se wil op! Ons gee net vir Satan rede om te giggel langs die pad. Daar is net sekere sondes en maniertjies in elkeen van ons wat God wil hê ons moet oorkom, daar is sekere sondes waaroor ons moet heers deur die krag van God, en dit is wat God ons probeer leer. In Hebreërs 12 sê God ook ons het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in ons stryd teen die sonde nie – ons moet heers oor die sonde. So om vir Satan die skuld vir alles te gee en ’n vreeslike geveg met hom op te sit, is ’n vermorsing van tyd en energie. Die tyd wat ons spandeer om oorlogvoering uit te rig teen Satan, is tyd wat ons eerder by die voete van God kon spandeer sodat Hy ons eerder kan leer om op te staan teen die sonde in onsself, waar God ons sterker maak deur ons voller te maak van Homself. Alles gaan oor ’n persoonlike verhouding met Abba Vader …