Hoe word ons in God gewortel -AUDIO

images (2)
Onder gebed wys Abba Vader my ’n groot kloppende hart op die seesand. Om die hart staan ’n aantal bome en pleks dat die wortels van die bome in die sand ingroei, groei die wortels direk na die hart en is die wortels van die bome gekoppel aan die hart. Abba Vader verduidelik dat dit is hoe Sy kinders as bome gewortel moet wees in God, want as ons so gewortel is in Hom, kan ons op enige plek groei. Die Here gee Efesiërs 3:

“May Christ through your faith dwell in your hearts. May you be rooted deep in love and founded securely on love…” Ephesians 3:17 (Amp)

Om gewortel te wees in God, beteken om ontwortel te word uit die wêreld, want ons kan net net op een van twee plekke gewortel wees – of in die wêreld, of in God. ’n Boom gewortel in die grond van die wêreld, is nie stewig geanker nie, want hy groei ’n bywortelstelsel en nie ’n stewige penwortel wat hom vastigheid gee nie. Hierdie bome vertrou die wêreld en sy mense vir sekuriteit en veiligheid wat dit nooit aan hulle kan bied nie. Al wat die wêreld en sy mense ’n mens kan bied, is vals sekuritiet en veiligheid wat op geen manier gewaarborg kan word nie, want alles wat die wêreld ’n mens bied, is vals en van korte duur. Dit kan nie in die geestelike behoeftes van die mens voorsien nie en daarom stuur ’n boom in die wêreldse grond heeltyd haarworteltjies uit op soek na iets, maar dit waarna hy soek, kan hy ook nie sy vinger op lê nie. Hierdie boom moet tot die besef kom dat die wêreld hom niks kan bied wat ewigheidswaarde het nie. Hy moet die keuse maak om homself oor te gee aan God sodat hy ontwortel kan word en naby die hart van God geplant kan word, waar sy wortels na die hart van God kan groei en hy op hierdie manier een word met God. Die wonderlike van ’n boom wat gewortel is in God, is dat hy sal kan groei in enige klimaat. Geen droogte, sterk wind, koue, hitte of enige ander natuurverskynsel kan ’n impak hê op hierdie boom nie.

“Cursed is the strong one who depends on mere humans, who thinks he can make it on muscle alone and sets God aside as dead weight. He’s like tumbleweed on the prairie, out of touch with the good earth. He lives rootless and aimless in a land where nothing grows. But blessed is the man who trusts me, God, the woman who sticks with God. They’re like trees replanted in Eden, putting down roots near the rivers – never a worry through the hottest of summers, never dropping a leaf, serene and calm through droughts, bearing fresh fruit every season.”    Jeremiah 17:5-8 (Mes)

Hoe word ons gewortel in God?

God het aan ons Sy Woord gebied om op te voed en wanneer ons die keuse maak om allenlik die Woord in te neem, neem ons dit deur ons sintuie op – ons lees die Woord en ons hoor die Woord en soos ons die Woord inneem, begin daar worteltjies groei vanuit ons menswees in die Woord van God in. Soos ons voed op die Woord, begin ons God leer ken vir wie Hy regtig is, ons kry ’n smakie van Sy liefde, Sy genade en Sy barmhartigheid en soos ons Hom leer ken, kry ons ’n erge soeke of begeerte om Hom nog meer en beter te leer ken. Soos ons soeke na God begin intensifiseer en hoe meer ons soek na Hom, hoe sterker groei ons worteltjies die Woord in totdat dit later ’n netwerk worteltjies raak in die Woord van God. Net so begin daar ook ’n netwerk worteltjies groei vanaf die Woord, deur ons menswees, na ons geeshart en soos die worteltjies groei, breek dit deur die blokkasies waarmee ons nog altyd vir God uit ons lewe weggehou het. Wanneer die worteltjies ons geeshart bereik, gebeur daar iets in ons hart en skielik begin ons waarlik uit ons hart glo in God. Ons begin alles wat in die Woord staan, met ons harte glo. Omdat ons geeshart uit dormansie wakker geword het, begin ons geestelike sintuie ontwaak en vanuit ons geeshart groei nou ’n penwortel wat ook eers in die Woord van God ingroei, maar omdat hierdie penwortel gepaardgaan met geloof, is dit ’n baie kragtige wortel wat deur die Woord tot binne-in die hart van God ingroei!

Penwortel

Die penwortel wat vanuit ons geeshart groei, se naam is “Geloof” en soos ons nou begin glo in die een ware God en Vader, anker hierdie penwortel ons baie diep in die hart van God. Onder gebed sê Abba Vader:

“Raak gewortel in die substrata en dan in die strata. Die Woord is die substrata en God is die ‘Strata’.” 

Ek het gaan opsoek na die betekenis van die woorde substrata en strata.  Substrata is die grond waarin wortels ingroei, en strata is die rots onder die grond! Skielik maak dit alles so sin, want ons worteltjies raak eers verdiep en gewortel in die Woord van God wat die substrata is, en soos die worteltjies ons geeshart bereik, begin ons waarlik glo in God en deur geloof ontwikkel ons ’n penwortel wat diep die hart van God ingroei. Hierdie penwortel groei in die Rots in, wat die Strata is, en hier ontvang ons nou die ware Lewe. God is die Rots waaruit die Lewe kom.  Ons wortels moet nie gegrond wees net in die grond, dus die substrata nie, want dan ontvang ons nog nie die Lewe nie, maar ons moet ’n penwortel van geloof in die Rots ingroei waar ons Lewe ontvang. Die Lewe bestaan uit drie dinge, net soos God, Jesus en Heilige Gees ook drie is, maar tog ook een is. Die drie werk altyd saam en as een van die drie kort, is daar êrens ’n kinkel in die kabel. Die Lewe bestaan uit die liefde van God, die bloed van Jesus Christus en die lewende water. Ons penwortel neem dus nou die Lewe op, vervoer dit na ons geeshart waar dit gedeponeer word om weer deur ons hele wese versprei te word. Dit is die alleenlik die Lewe van God wat ons begin verander, want die bloed van Jesus begin ons suiwer van ’n kant af, die lewende water les ons dors en die liefde van God verander ons en gee ons nuwe lewe sodat ons die boom kan begin groei wat God aan die begin van alle tye beplan het ons moet wees.

“Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness.   Collosians 2:7 (Message)

Daar is niks so goed soos die liefde van God nie. Daar is niks wat genees soos die liefde van God nie. Daar is niks wat laat groei soos die liefde van God nie. Ek eer God vir Sy liefde, daar is net absoluut niks en niemand so groot en vol liefde soos God nie, want God is Liefde.

Om geanker en gevestig te wees in die Rots, laat my dink aan die Skrif in Mattheus 7:24-27 oor die verstandige man wat sy huis op rots bou teenoor die dwase man wat sy huis op sand bou.

“Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ’n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots!”  

Wanneer ons ’n penwortel in die Rots ingegroei het, sal ons ’n stewige sterk boom groei wat enige storm kan deurstaan, maar die dwase man wat sy huis op sand bou, is soos ’n boom gewortel in die sand van die wêreld waar geen vastigheid of sekuritiet is nie. Wanneer die waterstrome en winde kom, sal hierdie boom, net soos die huis op sand, nie staande kan bly nie!

Psalm 1

Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die wet van die Here, en hy oordink Sy wet dag en nag.

Hy sal wees soos ’n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.

So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan.