Halfmense se geestelike hongerte + AUDIO

God het die mens geskape na liggaam, siel en gees. Ons weet die liggaam is die dop wat die siel en gees huisves. Die siel is die deel van ons menswees waar ons eie wil, emosies en denke gesetel is. Die gees is die diepste gedeelte van die mens, eintlik is dit wie die mens waarlik is. God het die gees van die mens vir Hom geskep en as Hy nie in die mens leef nie, leef die mens nie waarlik nie, maar funksioneer hy net.

Die Woord skets vir ons ’n kort prentjie van Adam en Eva. Hulle het ’n lewende verhouding met God gehad en het met Hom gewandel. Hulle geesharte was deurtrek met die Lig van God, hulle het geen tekortkominge gehad nie. Hulle was “heel” mense omdat hulle geesharte gelewe het.

Die oomblik toe Adam en Eva rebelleer teen God, het alle Lig hulle harte verlaat, hulle het hulle verhouding met God verloor, en omdat die Lig nie meer in hulle harte teenwoordig was nie, was daar nou ’n leemte in hulle geeshart wat hulle met vyeblare probeer wegsteek het. Omdat hulle die Lig in hulle harte verloor het, het hulle alle LEWE verloor. Hulle het nie meer gelewe nie, maar gefunksioneer. Die “heel” mens wat gelewe het, het nou verander na ’n “halwe” mens wat net ’n bestaan voer. ’n Halwe mens is dus ’n mens sonder die Lewe van God in sy hart. Sy geeshart is in dormansie en daar skyn geen Lig uit sy hart uit nie. Sy hart is pikdonker en kliphard! Die mens wat geen Lewe in sy hart het nie, kan hierdie leemte in sy geeshart voel, maar hy besef nie die leemte kom uit sy gees nie. Hy is geestelik honger en probeer op allerhande maniere hierdie leemte vul, maar die leemte in ons geeshart kan alleenlik deur God gevul word. Dit is omdat God die gees van die mens vir Homself geskep het en alleenlik Hy kan die leemte in ons geeshart vul. Alleenlik God kan ons geestelike hongerte stilmaak.

Mense probeer die leemte of hongerpyne stil met goed uit die wêreld, soos fisiese kos, drank, dwelms en ander verslawende middels. Ander probeer weer hierdie leemte vul deur liefde van mense te ontvang, om aanvaar te word of om erken te word. ’n Ander jaag weer sukses na – in sy werksplek, op die sportgrond of watter ander gebied ookal. Op hierdie manier hou die mens hom besig met allerhande onbenullighede in die wêreld wat hom op die ou end van die dag absoluut niks in die sak gaan bring nie… dit is vermorste tyd en energie wat aan niemand ewigheid kan bied nie. Al hierdie goed maak deel uit van wêreldse voedsel waarmee die mens sy geestelike hongerte probeer les, want ons almal voel daardie leemte diep binne ons, daardie knaende hongerte. Wêreldse voedsel kan die hongerpyne slegs vir ’n baie kort rukkie stilmaak, maar dan begin die hongerte net weer en moet ons weer ywer om die honger te stil. Dis een groot bose kringloop waar die vyand ons met onbenullighede besig hou sodat ons nie tyd het om by die voete van Abba Vader tyd te spandeer nie. Ons almal het net een ding nodig om ons honger gees te stil –  Die Brood van die Lewe!  Jesus!  Mattheus 4:4 sê:

“Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.”

Deur op wêreldse voedsel te voed, voed jy jou vlees en jou siel, nie jou gees nie.  Jou gees kan nie gevoed word met wêreldse voedsel nie en groei dus nie tot sy volle potensiaal nie.  Ons vlees en siel moet eerder honger lei sodat ons gees gevoed kan word met die Brood van die lewe. As jy probeer om jou gees te voed met voedsel uit die wêreld, voed jy eintlik net jou vlees of jou siel. As jy byvoorbeeld jou geestelike honger probeer stil deur drank, dwelms, ooreet of iets van die aard, voed en bevredig jy jou liggaam wat weer oorspoel na jou emosies in jou siel. Jou liggaam en siel word dus gevoed, en nie jou gees nie, maar die liggaam en siel kan net vir kort rukkies gevoed word voordat die hongerpyne weer begin knaag. Wanneer die drank, dwelms of wat ookal uitgewerk is, word die emosies weer negatief. Geen wêreldse voedsel kan deur die gees van die mens geabsorbeer word nie, alleenlik die liefde van Jesus.

Daar is ’n interessante wisselwerking tussen ons gees, siel en liggaam. Alles wat in ons siel gebeur, beïnvloed ons liggame, byvoorbeeld, as ons konstant negatiewe gedagtes, onvergewensgesindheid, bitterheid, woede en haat koester, gaan hierdie negatiwiteit oorspoel na ons liggaam wat ons gaan siek maak. Die brein is deel van ons liggaam, so ons gedagtes (wat in ons sielsdimensie lê), kan ’n invloed hê op ons brein, dus kan ons gedagtes die afskeiding van chemikalieë en hormone in ons brein beïnvloed. Wanneer ’n mens diep ongelukkig of in rou is, lê die seer in die sielsdimensie, maar tog kan ’n mens in iemand se oë die hartseer sien. Wanneer ons aanvaarding of liefde by ’n persoon vind, straal ons gesigte – weereens, dit wat in ons siel gebeur, spoel oor na die liggaam. Met ander woorde, wanneer ons ons liggame of ons siel met wêreldse kos voer, het die liggaam en siel ’n uitwerking op mekaar, maar dit kan niks aan ons gees doen nie. Daarteenoor, wanneer ons ons geestelike hongerte voed met Woord en gebed, stil ons die hongerpyne. Hoe meer ons daarop voed, hoe meer gaan ons nie ’n hunkering hê na wêreldse voedsel nie. Wanneer ons gees gesond is, spoel die vrede en liefde vanaf ons gees na ons siel wat ons emosies meer vredevol maak, wat ons meer stabiel maak. Wanneer ons emosies en denke beheer word deur ons gees, word dit dus deur Abba Vader beheer, en vrede sal oor ons waak. Die vrede en liefde spoel weer vanaf ons siel na ons liggaam, wat ons meer gesonde mense kan maak. As jou gees nie gesond is nie, is jou siel en liggaam ook nie gesond nie.

In Deuteronomium 8:3 sê Moses vir dir volk:

“En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan.”
 
Ons moet altyd onthou dat NIKS uit die wêreld ooit ons geestelike honger kan stil nie. Ons geeshart is deur God ontwerp sodat niks uit die wêreld dit kan vul nie, en solank as wat ons geesharte leeg is, is ons halwe mense. Ons geeshart kan alleenlik die Liefde van God absorbeer. Alleenlik die Liefde van God kan van halwe mense, heel mense maak.