Verwoesters in ons siel

IMG_0407Onder gebed wys Abba vader my ’n woud waar die bome verskriklik na aan mekaar staan en die toppe van die bome is baie dig – so dig dat daar geen lig in die woud kan inskyn nie. Die woud is in pikdonkerte gehul. Ek sien ’n beweging tussen die bome en probeer fokus om te sien wat dit is… Tussen die bome hardloop klein, swart mannetjies vinnig rond met klein byltjies in hulle hande en soos hulle hardloop, kap hulle die basse van die bome stukkend. Dit lyk asof hulle iets probeer uitkerf op die boombasse, iets soos ‘n merk of ‘n teken, maar wat hulle ookal doen, hulle is verseker besig om die basse van die bome te verwoes. Wanneer hulle my sien, hardloop hulle vinnig weg en kruip agter ander bome weg. Nou en dan loer hulle om die boombasse, so asof hulle net wag dat ek my rug moet draai sodat hulle weer kan begin kerf aan die bome.

Blare van dooie werke

Abba Vader begin my verduidelik dat die toppe van die bome so dig is dat die lig van God nie kan skyn op die stamme of die bas van die bome nie. Ek stel my fokus in op die blaredak en let toe op dat die blare regtig baie mooi, diep groen en massiewe grott blare is. Baie blare aan ’n boom simboliseer dooie werke – as jy ’n boom sien en jy sien die mooi groot groen blare, lyk die boom tog op die oog af baie gesond, maar is daar vrugte tussen die mooi blare teenwoordig? As jy van bo af na so boom kyk, gaan jy ook nie deur die mooi blaredos die boombas raaksien wat so verwoes word deur die onheilswerkers nie. Moet jou nie laat flous deur ’n boom met mooi, groen blare wat gesond lyk nie, want hierdie mooi groen blare is net ’n masker sodat die res van die wêreld eintlik nie moet sien wat gaan aan in die dieper wese nie. Die geesmens word dus weggesteek agter die blaredos. Adam en Eva het hulle naaktheid probeer wegsteek deur groot vyeblare, maar God sien dwarsdeur blare en Hy sien en weet presies wat in die geesmens aangaan. Fariseërs dra mooi, groen blare deur godsdienstige werke, reëls en wette. Hulle prent aan die wêreld ’n mooi prentjie uit van ’n gesonde boom deur al die uiterlike dinge reg te doen, maar wat gaan in hulle harte aan? Dit is alles werke sonder vrug, want hierdie bome is nogsteeds nie in die hart van God gewortel nie. Jesus sê in Mattheus 7:21:

“Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. 22 Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in U Naam baie kragte gedoen nie? 23 En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk.”

Onheilswerkers

Die stamme van hierdie bome dui op die siel van die mens – daardie gedeelte van die mens waar ons emosies, gedagtes en eie wil gesetel is. Die digte takke van die boom simboliseer sonde en verkeerde dade van die mens wat nie bely word aan God en afgesny word nie. Dit is in hierdie gedeelte waar die onheilswerkers baie verwoesting aanrig. Omdat die blaredak so dig is, kan die Lig van God nie skyn op die persoon se sielsdimensie nie, want blare van dooie werke, asook takke van sonde, keer die Lig van God om nie dieper die mens in te skyn nie. As God se Lig nie op ons harte kan skyn nie, kan die duisternis binne ons nie verdwyn nie.

1 Johannes 1:5 sê dat God Lig is en daar waar God teenwoordig is, dus die Lig, vlug alle duisternis, dus die bose. Vir so lank as wat die Lig van God nie deur ons digte blaredak kan inskyn nie, vir so lank kan al die verwoesters aangaan met hulle verwoesting in ons emosies en denke. Dan begin ’n mens verstaan hoekom dit soms vir ons voel ons emosies hardloop weg met ons of beheer ons – God se lig skyn dan nie op daardie gedeelte van ons siel nie. Is dit dan die regte ding om te gaan vir bevryding? In sekere gevalle is dit nodig, maar nie in alle gevalle nie, want as die verwoesters weggejaag word, maar die Lig van God skyn nie in die hart of selfs die sielsdeel van die mens nie, bly hierdie deel van die mens in duisternis gehul en onheilswerkers hou van duisternis…hulle sal terugkeer na die duisternis, want Lukas 11:24-26 sê dat wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus; en as hy dit nie vind nie, sê hy: Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. Hy kom en vind dit uitgevee en versierd, dan gaan hy en neem sewe ander geeste, slegter as hyself, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste… en daarom is dit baie gevaarlik om vir bevryding te gaan as jou hart nog nie ten volle aan God behoort nie, as die Lig van God nog nie ten volle in en deur jou skyn nie. Al wat hierdie verwoesters permanent laat padgee, is die ware Lig van God, want daar waar God se Lig teenwoordig is, vlug die bose. Om die Lig van God te laat skyn op ons sielsdimensie, is dit noodsaaklik dat ons ontslae raak van al die baie groot blare en takke van sonde. Vir so lank as wat ons aangaan met vals godsdienswerke, sonde en onheilighede, sal ons nooit God se lig op ons hart of siel ervaar nie, en dan sal ons ook nooit geestelike genesing kan ontvang van die verwoesting wat die bose aangerig het nie. Die werk van die bose binne ons veroorsaak dat ons humeurig en fustreerd raak, dat ons soveel onvrede beleef, ongelukkigheid, twisgierigheid en ons word sommer net moeilikheid-makerig…al hierdie negatiewe optredes en gevoelens goed kom uit ons siel, en so lank as wat God se Lig nie kan skyn op hierdie verwoesters nie, sal ons nie beter kan voel nie. Vir so lank as wat God se Lig nie op ons hart en siel skyn nie, het hierdie verwoesters die volste reg om te knaag aan ons van binne af. Hulle veroorsaak oneindige skade aan die binnekamers van ons siel en hart.

1 Johannes 1 sê dat as ons ons sondes bely, God getrou is en Hy sal ons vergewe vir ons ongeregtighede. As ons ons sondes aan God bely, snoei Hy die boomtop oop sodat Sy Lig kan val op die verwoesters van ons lewe. Hierdie verwoesters kan die Lig van God nie verdra nie, dit verblind hulle en hulle sal vinnig ’n wegkome soek. Die Lig van God ontbloot dus al die werke van die onheilswerkers binne ons.

Die volgende oggend na die Here die boonste gedeelte vir my verduidelik het, gee Hy vir my Psalm 74. Kyk die mooi bevestiging:

DIE VERWOESTE HEILIGDOM

3 “Hef u voete op na die ewige puinhope: alles het die vyand in die heiligdom verniel; (DB) Ons vyand het alles wat ons het, verwoes, ook u woonplek”  4 U teëstanders het binne-in U vergaderplek gebrul; hulle het hul tekens as tekens gestel. 5 Dit lyk soos wanneer iemand BYLE omhoog hef in die DIGTE PLEK BOME 6 die houtsnywerk daarvan het hulle alles met BYL en HAMERS stukkend geslaan.”

Die vyand het met die hulp van sy werkers die heiligdom van God verwoes. Hierdie heiligdom is die tempel waarin God wil woon, en ons is die tempel waarin God wil woon want 1 Korintiërs 3:16 sê:

“Weet julle nie dat julle ’n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?”

Opgesom, die Lig van God is ’n noodsaaklikheid wat moet skyn tot binne-in ons siel, maar ons sondes en verkeerdhede is die baie takke en blare wat keer dat God se lig nie in ons wese kan inskyn nie. Ons moet ons sondes en verkeerdhede waarvan ons bewus is, verwerp uit ons lewe, dit aan God bely en wanneer ons ons rug totaal daarop gedraai het, sal God dit wegsny uit ons lewens. Dan kan God se goue genesende strale binne ons siel inskyn. Om hierdie groot vrugtelose takke te laat afsny, is JOU besluit, jy moet hier die regte keuse maak en besluit om sekere dinge in jou lewe te laat vaar. As jy sekere dae vreeslike buie ervaar, soos hartseer, humeurigheid, fustrasies ensovoorts, is daar dalk klein swart mannetjies wat kap aan jou siel se bas… Jy kan vry kom daarvan. Jesus kan jou vry maak van hierdie seer. Gaan sit by Jesus se voete en praat met Hom, vertel Hom van jou seer soos jy dit aan ‘n persoon sal vertel. God sal deurkom vir jou op die regte tyd. Op God se tyd sal Hy jou genees van daardie seer, maar dit gaan moeite en toewyding van jou kant af ook vat. Jy moet tyd maak vir God, vir Sy Woord, om te bid en met Hom te gesels. Soek vir God in die Woord en jy SAL Hom vind. Hy is die enigste Weg, Waarheid en Lewe. Hy is die enigste Geneesheer wat jou graag van die klein swart mannetjies en leeus wil bevry. Hy wag dat jy moet vra daarvoor. Hy wag dat jy jou sondes bely voor Hom… Moenie uitstel nie, dit is absoluut die moeite werd as jy eers vir God gevind het en Hom leer ken vir die liefdevolle en goeie God wat Hy is. Demoniese bevryding alleen is nie die antwoord nie. Ek aanvaar daar is seker demoniese besettinge waar dit nodig is om eers bevryding te doen voordat die persoon nugter kan dink… Ek praat nie van sulke erge gevalle nie, ek praat van normale dinge waar ons in staat is om sonde teë te staan, want God gee ook aan ons die krag. As ons dit aan Hom bely, sal Hy aan ons die krag gee om dit te oorkom.
Baie mense glo hulle word beheer deur demoniese werkinge en gaan dan vir bevryding. Maar die probleem is nou net: as die digte boomtoppe nie oopgesny is en God se lig nie deurskyn tot binne die persoon nie, wat gaan bevryding dan enigsins help? Ek is baie gekant teen bevryding as ’n onmiddelike oplossing vir ’n probleem, dit voel vir my mense gebruik dit as ’n kitsoplossing om beter te voel of dat dit beter met hulle moet gaan. Ek glo daar is demoniese manifestasies in mense en ek glo demoniese werkinge kan mense beheer, maar soos Abba Vader my geleer het, gaan bevryding mense nie bevry nie – dalk vir ’n rukkie, maar as die mens nie dadelik gevul word met die Gees van God nie, gaan daardie boosdoeners terugkom en nog sewe saambring. Ons moet voor God te staan kom, ons sondes op die naam aan Hom bely en God toelaat om ons boomtoppe oop te sny sodat Sy Lig deur ons hele wese kan vloei.

As ons bewus is van groot, groen, ongoddelike blare, ongoddelike vrugte of selfs vrugelose digte takke, moet ons onsself verneder voor God sodat Hy ons kan reg snoei, anders staan ons in gevaar dat God ons sal afbrand met vuur. Mattheus 7:19 sê daar wag groot probleme vir bome wat slegte vrugte dra, want hulle gaan afgekap en in die ewige vuur gegooi word. Kyk ook wat sê Maleagi 4:1,2:

“Die dag kom en hy brand soos n oond. Die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal soos kaf wees, en hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here die Almagtige. Daar sal van hulle nie n WORTEL, NIE N TAK OORBLY NIE. 2 Maar vir julle wat eerbied het vir my Naam, sal die SON VAN REDDING SKYN MET GENESING IN SY STRALE.”

Mag die son van redding ook skyn op die binnekamers van jou hart en siel.