“Covering” van God in tye van storms

 storms

“Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, het dit die Here berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart.  En die Here sê:  ‘Ek sal die mens wat Ek geskep het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel;  want dit berou My dat Ek hulle gemaak het.’  Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here.”  Genesis 6:5-8  (AFR33/53) 

God was so teleurgesteld met die mensdom dat Hy besluit het om hulle weg te vee van die aarde af, maar Noag het guns gevind in die oë van die Here.  God het aan Noag ’n opdrag gegee om ’n veilige skuiling te bou wat hom, sy geliefdes asook die diere sou beskerm teen die toorn wat God oor die mensdom wou uitstort.  Noag was gehoorsaam en het die ark gebou ten spyte van al die gespot van die mense.  Net soos in die tyd van Noag, is dit in vandag se tyd:  Die ongehoorsaamheid van die mensdom veroorsaak vervloeking oor die aarde wat lei na natuurrampe, maar God sal ook vandag aan Sy kinders (wat guns gevind het in Sy oë) ’n skuiling bied teen die gevare van die wêreld.  Hierdie skuiling is die “covering” van God.  Dit is nie iets wat die mens sommer net kry nie, dit is iets wat gebou moet word net soos Noag die ark gebou het.  Net soos Noag dag na dag die ark moes bou terwyl mense hom uitgejou het, moet ons dag na dag bou aan ons verhouding met God, want dit is ons verhouding met God wat aan ons die “covering” van God bied.  Psalm 91 sê:

 “Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.”  Psalm 91:1 (AFR33/53)

  Let mooi op, voordat God praat van beskerming, sê Hy:  

DIE PERSOON WAT IN DIE SKUILPLEK VAN DIE ALLERHOOGSTE SIT…“ 

Die Engelse vertaling sê dit vir my so mooi:

“He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty.”  Psalm 91:1 (KJV)

Met ander woorde, dit is nie die mens wat homself ’n Christen noem wat Goddelike beskerming kry nie;  dit is die persoon wat in die teenwoordigheid van Abba Vader sit, wat verhouding met Abba Vader het, wat Goddelike beskerming kry.  Dit is nie die vals bekeerdes nie, maar die mense wat Hom uit ’n opregte hart soek, wat Jesus volg vir die regte redes en nie om die self te bevoordeel nie.  

Wanneer ons gewortel is in die hart van Abba Vader en ons ontvang die Lewe van God, neem Jesus ons harte en lewens oor en leef Hy in en deur ons.  Dan eers het ons die  “covering” van God.  Jesus is ook die Lig, en wanneer Hy in en deur ons leef, skyn die Lig van God geestelik uit ons wese en bedek dit ons vir die vyand en sy werke.  Hierdie “covering” wat God aan ons bied wanneer ons in die regte verhouding met Hom staan, is Sy Goddelike beskerming teen die storms van die wêreld, maar veral beskerming teen die bose en al die planne wat Satan teen ons smee.  Wanneer ons nie in die regte verhouding met God staan nie, het ons Jesus nie in ons hart nie en het ons geen “covering” nie.  Ons het dan absoluut geen Goddelike beskerming teen die storms en die bose se werke nie;  as ons funksioneer in die duistere toestand van die wêreld, bevind ons onsself nie onder die “covering” van God nie.  

Daar is baie mense wat funksioneer in die duistere toestand, wat leef vir die wêreld en al sy genietinge, maar wat vir beskerming Psalm 91 aanhaal en glo hulle word beskerm… dit is misbruik van die Woord van God.  Daar is ook baie vals leringe wat mense leer om hulle huise te salf en daarmee saam Psalm 91 hardop uit te spreek.  Hulle glo Satan en sy werkers sal vlug as hulle dit doen, maar Satan vlug alleenlik wanneer ’n mens die “covering” van God het – dit is die Lig van God wat straal uit ons harte.  As ons Satan en sy werkers alleenlik met salwing en Woord uit ons huise wil wegjaag, flous ons net onsself, want hy vlug alleenlik waar God teenwoordig is.  As ons in die regte verhouding met God leef, is daar geen fout daarmee om ons huise te salf nie, maar die misbruik sluip in wanneer ’n mens kies om in die duistere toestand te leef en alleenlik uit vrees vir die bose of vir ongeluk of wat ookal, die Woord aan te haal en te spreek.  Ons kan nie albei hê nie!  Ons kan nie Goddelike beskerming hê, maar ons aan die kant van die wêreld skaar nie.  Daar is ’n keuse om te maak:  of ons is, soos Noag, besig om aan die ark van die verbond te bou, of ons is besig om die Noags van vandag uit te jou.  Die “covering” is dus nie iets wat ons outomaties ontvang omdat Jesus vir ons gesterf het nie, maar die “covering” van God is iets waaraan ons ook moet werk, net soos Noag aan die ark moes werk.  Noag moes opofferings maak en hy was gespot deur die wêreld, maar nogsteeds het hy geluister na die stem van God en die ark gebou.  Net so moet ons opofferings maak en hard werk aan ons verhouding met Abba Vader.  Hoe kan daar ’n verhouding wees as ons geen tyd met Hom spandeer nie?  Dit vat baie van ’n mens om eerder tyd te spandeer in die Woord van God as om iets lekkers te gaan doen, byvoorbeeld, om saam met vriende te gaan kuier of om iets op die televisie te kyk, maar ons moet onthou dat al hierdie opofferings wat ons maak om ’n verhouding met Jesus te bou, ons “covering” vorm.  Nou moet ons weer versigtig wees om nie opofferings te maak net om Goddelike beskerming te kry nie, want God deursoek daagliks elkeen se hart en Hy ken die motief van die hart.  

Nog ‘n man van die Woord wat hierdie “covering” van God gehad het, was Job.  Hy was ’n Godvresende man;  hy was vroom en opreg en het altyd afgewyk van die kwaad.  Satan het aan God gesê dat Job Hom gehoorsaam net omdat hy die seën van God wil ontvang.  God het geweet dit is nie waar nie;  Hy het geweet Job is uit sy hart opreg lief vir Hom en dat hy nie God misbruik vir seëninge nie.  Nogsteeds het God Satan toegelaat om Job se liefde en opregtheid teenoor Hom te toets.  Job het die toets deurstaan deur selfs in die moeilikste tye God nie te blameer en sy rug op God te draai nie.  Net so kan ons ook getoets word deur die storms van die lewe…  

“Partymaal beland mense in groot gevaar op die see.  Hulle klim in klein skepies om handel te gaan dryf.  Hulle sien dan wat die Here doen.  Hulle besef watter wonderlike dinge Hy ver van die land af laat gebeur.  Daar in die diepsee sê Hy net een woord, dan kom daar ’n groot storm op.  Die water slaan meters hoog bokant hulle ou skepies.  Eers skiet die golwe die ou skepies hoog in die lug in op.  Hulle vlieg byna tot by die wolke.  Dan laat val Hy hulle tot op die bodem van die see.  Die mense word baie bang.  Hulle word seesiek.  Soos dronk mense word hulle heen en weer geslinger.  Hulle kan nie eens dink wat om te doen nie.  Almal is deurmekaar.  Hulle is baie bang.  In hulle nood het hulle die Here gevra om te help.  Hy het hulle uit daardie moeilikheid gehelp.  Hy het die storm stilgemaak.  ’n Mens kan die klank van stilte hoor. Al die hoë golwe het gaan lê.”  Psalm 107:23-29 (DB)   

Wie skep storms en wie maak storms stil?  

Dit is duidelik in Psalm 107:23-29 dat God die natuur beheer.  As jy Psalm 104 lees, sal jy ook sien dat wanneer God die natuur aanspreek, die natuur altyd die stem van God gehoorsaam.  Dit is meer as wat God van die mens kan sê!  God het die mens met ’n eie wil gemaak, maar aan die natuur het God nie ’n eie wil gegee nie en daarom is die natuur so gehoorsaam aan God.  Die mens se eie wil is seker die gevaarlikste ding waarmee God hom toevertrou het, want dis die eie wil van die mens wat hom laat rebelleer teen God.  Om die wil van God te gehoorsaam, moet ons eers ons eie wil afsterf.  Ons moet word soos die natuur (sonder ’n eie wil) voordat ons God kan gehoorsaam.

Die wêreld word aanhoudend getref met storms as gevolg van die ongehoorsaamheid van die mensdom, maar dan is daar ook storms in elkeen van ons se lewens waarmee God ons harte toets net soos Hy Job getoets het.  Elke persoon maak die keuse of hy in die ark van die verbond van God skuiling gaan vind teen die storms van die lewe, en of hy buite die ark gaan probeer oorleef.  Die mens maak dus die keuse of hy die storms en die stormwaters sonder God gaan probeer aandurf, en of Hy God gaan gehoorsaam en bou aan sy “covering” wat hom Goddelike beskerming sal gee soos die ark wat aan Noag beskerming gebied het.  

Die waters van die wêreld is ’n lelike plek waar die een belangriker as die volgende een probeer wees en niemand mekaar iets gun nie.  Elkeen bou sy eie oorlewingsbootjie sonder Jesus en roei en stoei in ’n poging om bo te bly.  Die toestand binne ons hart is ’n refleksie van waar ons onsself bevind – is ons in die ark van die verbond saam met Jesus waar ons rus en vrede vind vir ons siel en gees, of is ons gedompel in rowwe waters waar ons ons eie oorlewingsbootjie aanmekaar slaan in ’n poging om te oorleef?  As dit stormagtig binne jou voel, is dit een van twee dinge:   

Lees asseblief Markus 4:35-41…  Wanneer die storm om ons losbars, raak ons so intens gefokus op die sterk wind en die hoë golwe dat angs en vrees ons maklik oorweldig.  Wanneer dit gebeur, neem die angs beheer oor ons en dan kan ons nie vir Jesus sien, beleef of voel in die midde van die storm nie.  Dit voel asof Jesus nie daar is om ons te help nie.  Dit voel asof ons alleen gelaat is om hierdie verskriklike storm te oorkom.  Sommige mense blameer vir God vir die die storms in hulle lewens en bevraagteken dan die werke en weë van God.  Wat die mens nie raaksien nie, is dat Jesus reg voor hom staan om hom te help, maar die mens is so gefokus op die storm dat hy glad nie vir Jesus kan sien of beleef nie.  Dalk voel dit vir jou Jesus lê en slaap deur die storms van jou lewe;  dat Hy nie bewus is waardeur jy gaan nie, maar Jesus sê:  

“Het julle geen vertroue in My nie?  Sê My, as julle REGTIG in My glo, waarvoor is julle dan so bang?  Dink julle julle sal ooit kan ondergaan as Ek by julle is?”   Mattheus 8:26 (DB) 

Solank as wat ons gewortel is in die hart van God en Jesus in en deur ons leef, het ons die “covering” van God.  Die “covering” kan ons ook sien as die ark en wanneer ons in die veilige beskerming van die ark van die verbond is, hoef ons nie bekommerd te wees oor die storms van die lewe wat binne-in of rondom ons woed nie.  Ons moet leer om te fokus op Jesus en nie op die storm nie.  Niemand se lewe gaan sonder storms wees nie, ons moet net leer hoe om storms te hanteer.  Haal af jou oë van die storm en vestig jou oog alleenlik op Jesus en Hy sal die storm stilmaak.  Ons moet leer om ons omstandighede in God se hand te plaas en nie self die storm probeer stilmaak nie – dalk het God self die storm gestuur, so hoe kan ons teen die wil van God optree… 

Ons mag onder geen omstandighede die storms in ons lewens aanspreek soos soveel dwaalleringe die mens leer nie.  Dit is ’n baie gevaarlike speletjie, want wanneer ons dit doen, probeer ons uit ons eie krag op die water loop.  Ons probeer God wees!  Ons gaan verseker sink en verdrink.  As Jesus nie in en deur ons harte heers nie, maar ons probeer sake in die geestelike realm aanspreek, probeer ons God speel!  Alleenlik God het mag oor die natuur, so wie is ons om die natuur en storms aan te spreek?  Die mens word deur dwaalleringe geleer dat Jesus aan ons krag en outoriteit gegee het en dat ons alles kan doen wat Jesus gedoen het, maar vir die soveelste keer wil ek graag weer hierdie konsep verduidelik:  Dit is nie dat God aan die mens mag en outoriteit oor Satan en sy werke GEE omdat Jesus gesterf het aan die kruis nie…  Nee, Jesus het gesterf sodat Sy Gees vrygestel kon word.  Hy moes sterf sodat Sy Gees in God se kinders se harte kan begin leef en wanneer die Gees van God ons harte oorneem, is dit Jesus in en deur ons wat die outoriteit oor Satan en sy werke het – nie die mens nie!  Die mens aanvaar te maklik dat hy die Gees van God in hom het, maar die mens wat nog nie gesterf het aan die self nie, die mens wat nie versoekings kan weerstaan nie, die mens wat nie ’n lewende verhouding met God het nie… hierdie mens het nie die Gees van God in sy hart nie en hy het absoluut geen mag en outoriteit oor Satan, omstandighede of die natuur nie.  Hy het geen “covering” of beskerming teen die bose nie.  Ons moet streef na ’n hartsverandering sodat Jesus in ons harte kan leef.  Dan sal ons Goddelike beskerming hê!  Ons moet leer om nie op die storm te fokus nie, maar alleenlik op Jesus.  

Dit gebeur ook dat sommige mense wegdwaal van die ark van God af – hulle voel dat die lewe nie opwindend genoeg is in die ark van God nie en daarom verlaat hulle die ark van God en gaan toets hulle die waters vir meer opwinding in die lewe.  Wat gaan met hierdie mense gebeur wanneer die storm losbreek?  Dan het hierdie mense absoluut geen beskerming nie en gaan hy hard veg om nie te verdrink terwyl die woeste golwe oor sy kop breek nie.  Dalk het hulle die veilige hawe van die ark van God verlaat op soek na ’n ander ark of bootjie waar die genietinge van die wêreld, asook die beskerming van Jesus is, maar….  Jesus en wêreldse genot loop nie hand aan hand nie, daardie ark of bootjie sal nêrens te vinde wees nie. 

“Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.  Neem My juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want My juk is sag en My las is lig.”   Mattheus 11:28 (AFR33/53)

Nie een van ons gaan die storms van die lewe kan vryspring nie.  Dit beteken nie dat wanneer daar ’n storm losbreek in jou hart of in jou lewe, God nie met jou is nie.  Dit beteken ook nie altyd dat Satan nou skielik jou lewe beheer nie.  God stuur storms na ieder en elkeen van ons om ons geloof in Hom te toets en ons te versterk, want die ware mens kom altyd te voorskyn in die storms van die lewe.  Dan gooi die mens vinnig die beeld wat hy aan die wêreld wil voorhou eenkant, sy ware kleure kom uit en dan sal jy sy ware vrugte sien wat hy dra.  Wanneer dit altyd net goedgaan in iemand se lewe, is dit maklik vir die persoon om mooi vrugte te dra deur ’n masker op te sit wat straal van vriendelikheid.  Die probleem is dat hierdie straling nie altyd uit die hart uit kom nie, maar vanuit die stralende masker.  Gaan hierdie persoon nogsteeds straal van liefde wanneer hy in moeilike omstandighede gedompel word?  Of gaan hy angstig raak en omstandighede in eie hande probeer neem?  Die vrugte van ’n boom word vinnig ontbloot wanneer die boom ’n bietjie geskud word en van die blare begin afval…    

Die ding wat my die meeste bekommer, is die dag wat God weer genoeg gehad het van die vals mensdom en Sy toorn weer gaan losbars… Gaan ek en jy genoeg genade vind in die oë van God sodat Hy ons ook in ’n ark sal plaas?  Is ons verhouding met Abba Vader van so ’n aard dat ons onder Sy “covering” van beskerming kan skuil?  Of pleit jy die bloed van Jesus as beskerming en “covering” in ’n duistere boksie in die duistere wêreld…