Skip to content

Category: Die wil van God

Die volgende saadjies sentreer rondom die eie wil van die mens wat in kontras is met die wil van God. Wat is die gevolge wanneer ons ons eie wil gehoorsaam teenoor die gevolge as ons God se wil gehoorsaam?