Skip to content

Diere wat kniel – eindtyd

Abba Vader wys my onder gebed ’n veld vol diere… Ek kyk mooi na die diere en sien dat hulle lê, maar hulle lê nie soos ’n dier wat slaap nie… hulle lê met hulle voorpote vooruit en hulle koppe gebuig.  Die diere kniel!  Eers wonder ek of hulle kniel en smeek vir kos gedurende die droogte, maar tog is die veld om hulle baie mooi met oor as genoeg gras om te eet, so die droogte is nie die rede dat hulle kniel nie.  Dan sê Abba Vader dat die natuur, en veral die diere, die tye van God beter kan raaksien of aanvoel as die mens.  Mense besef nie dat die eindtyd op ons nie… dalk besef die mense dit, maar dis nie asof hulle hulle veel daaraan steur nie.  Hulle dink godsdiens en godsdienstige rituele gaan hulle red, dat hulle gemerk is as God se kinders as hulle gedoop is, nagmaal gebruik of aan ’n kerk behoort, maar dit is alles net godsdienstige rituele en het niks te doen met verhouding met Abba Vader nie.  Daar is so baie van God se kinders wat nog in die asvaal-afgebrande gedeelte funksioneer en dit is omdat hulle hulle ore toedruk vir Waarheid en na vals leringe luister.  Hulle spoeg die Woord van God uit hulle monde (Moet God jou behaag of wil jy God behaag?) want hulle wil nie sterf aan die self nie.  Wanneer God genoeg gehad het, gaan Hy ’n einde maak aan alles en wat dan van Sy kinders wat nog in die vaal gedeelte funsioneer?  Hulle gaan verlore gaan net soos die mense in die tyd van Noag verlore gegaan het…

 Vermaning om waaksaam te wees:  

36 Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.  37  En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.  38 Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, 39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.    42  Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie….  44  Daarom moet julle ook gered wees, want die Seun van die mens kom op ’n uur dat julle dit nie verwag nie”

Mattheus 24

Ons MOET ’n lewende verhouding met Abba Vader hê, ons MOET gewortel wees in die hart van Abba Vader, ons moet elke dag tyd spandeer in suiwer Woord en stilraak voor Hom.  Dan eers ontvang ons die “covering” van God, dan eers skuil ons onder die vlerke van Abba Vader en sal ons beskerm wees in hierdie chaotiese wêreld.  Dit beteken nie dat daar nie slegte goed met ons kan gebeur nie, maar ons fokus sal verskuif van die wêreld na God en ons sal alles om ons sien uit die oë van Jesus.  Ons kyk met fisiese oë na die wêreld en sien net chaos, want die dinge wat rondom ons aangaan, is duidelik die tekens van die tye waaroor die Woord ons waarsku. Maar wanneer ons geestelike oë oopgaan, sal ons saam met die diere kniel en aan Abba Vader al die eer gee.  Die engele staan alreeds gereed om die oordele van God aan te kondig (Openb. 14)…

Abba Vader wys baie vir my die groot hout horlosie… die uurwyser is op 12 uur, die minute wyser is al net-net oor 12 en die sekondewyser is besig om met ’n spoed af te tik.  Hoeveel tyd daar nog oor is, sal net God alleen weet, maar as die oordele alreeds oor die aarde aangekondig word, kan daar nie meer so baie tyd oor wees nie.  Kom weg uit vals kerke en groepe wat net godsdienstige speletjies speel en raak stil voor die voete van Abba Vader dat Hy aan jou die Waarheid leer!  As die mens net kan besef hoe verskriklik belangrik gemeenskap met God is, ’n diep, lewende verhouding met Abba Vader.  

“En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is.  So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.”

Mattheus 24:32,33

As ons onder die vlerke van God skuil, hoef ons nie bang te wees vir die oordele wat uitgevel word nie!  As ons in regstaande verhouding met Abba Vader is, het ons Goddelike beskerming.  Dit is vir my so mooi in Openbaring 7 waar die engele opdrag kry om die kinders van God te verseël voordat die verwoesting begin:

“En ek het ‘n ander engel sien opkom van die opgang van die son, met die seël van die lewende God; en hy het met ‘n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig en gesê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie.”

Openbaring 7:2,3

Wat is hierdie seël?  Die is die merk van God en ons harte kan alleenlik gemerk word wanneer God ’n hartsbesnydenis op ons toepas, maar Hy kan alleen ’n hartsbesnydenis (Besnydenis van die hart – Audio) doen wanneer ons in die graf is, met ander woorde, wanneer ons die ou mens afgesterf het.  Dan verwyder Abba Vader ons kliphart en gee aan ons ’n vleeshart.  As jy die Uitnodiging na die Bruilofsfees lees, sal ook jy sien dat God uitnodigings uitstuur wat deur ons onderteken moet word.  Sekere uitnodigings word gestempel en ander word nie gestempel met die seël van God nie.  Daar is nog te veel mense wat met vals motiewe die uitnodigings onderteken, maar vals bekeerlinge sterf nie die self af nie, so hulle beland nie in die graf waar God ’n hartsbesnydenis kan doen nie.  Hulle ontvang dus nie die stempel van God nie, dus is hulle ook nie onder die beskerming van God wanneer die oordele die aarde tref nie.  

Ons het die “covering” van God nodig in hierdie tye en veral die tye wat voorlê, want dit gaan nie beter gaan nie, dit is net die vals profete wat tye van welvaart verkondig.  Hierdie “covering” van God is soos die ark in die tyd van Noag.  God SAL Sy kinders beskerm deur die chaos wat aangaan in SA en reg oor die wêreld, maar dan is dit jou verantwoordelikheid om te sorg dat jy gekonnekteer is aan Abba Vader.  Toe die waters begin val in die tyd van Noag, het God die deur van die ark toegemaak en al die mense buite het verlore gegeaan.  Die sekondewyser van Abba Vader tik-tik stadig maar seker af en elke dag is ons ’n dag nader aan die  koms van die Seun.   Diegene wat in die vaal gedeelte funksioneer, gaan nie meer ’n kans hê om na die Lig van God toe te kom nie, hulle gaan vir ewig verlore wees.  Hulle gaan vergaan soos die mense in die tyd van Noag vergaan het.  Hulle vergaan omdat hulle verkeerde keuses maak, omdat die wêreld belangrik is, omdat die self vir hulle te belangrik is, omdat hulle hulle ore uitleen aan leuens van vals profete.  Maak seker die herder wat jy volg, is die ware HERDER!  

Mag ons tot die besef kom dat die eindtye op hande is en werk aan ons verhouding met Abba Vader sodat ons sal ook sal kniel soos die diere…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: