Skip to content

Om te wen, moet ons verloor

 

IMG_1161

Onder gebed laat beleef Abba Vader my ek sit by ’n klein tafeltjie en ons speel kruisies en kringetjies. Hy vra my watse simbool ek gaan gebruik en ek kies die simbool van liefde, ‘n hartjie. Jesus gebruik die simbool van die kruis en Hy gee my die voorreg om eerste te begin speel. Natuurlik speel ek dit soos ons in die wêreld leer en ek trek my hartjie in die middelste blokkie. Jesus trek Sy kruis bo in die linkerhoek en ek pen weer ’n hartjie bo in die regterhoek, met die oog daarop om 3 hartjies in ’n ry te kan kry met my volgende skuif. Dit is Jesus se beurt om sy simbool neer te pen en pleks daarvan dat Hy in my pad staan om te wen, trek Hy Sy kruisie bo in die middel. As jy nou uit ’n mensoog na hierdie scenario kyk, beteken daardie skuif van Jesus nie veel nie, want dit kan Hom glad nie help om te wen nie, dit hou vir Hom geen voordeel in nie. Voordat ek my volgende skuif maak en die hartjie neerpen, sit en dink ek eers aan die skuif wat Jesus gemaak het en ek besluit toe om die voorbeeld van Jesus te volg, en plaas toe die hartjie regs onder sodat ek nie ’n wen het nie. As ek dit daar plaas, is links middel en links onder nog oop vir Jesus om Sy kruisies daar te plaas sodat Hy kan wen. Maar weer plaas Jesus nie ’n kruisie in een van daardie blokkies nie, maar op ’n heel ander plek waar Hy glad nie ’n kans staan om te wen nie. Nie een kruis wat Jesus trek, is op Homself gefokus om te wen nie, maar met elke kruis wat Jesus neerpen, doen Hy Sy bes om my aan te help om te wen.

Is dit nie ironies nie? Alles van God is net so andersom as wat die wêreld dit doen. Wêreldmense veg, twis en baklei om die beste te kan wees, om te wen, om eerste daardie 3 in ’n ry te kan hê, om die ander een te kan uitoorlê, maar Jesus gee nie om om te verloor nie, want Hy weet Hy het alreeds gewen. Dit wat belangrik is, het Hy alreeds oorwin! Hy het nie nodig om Homself nog te bewys in “nitty gritty” goed nie. Is dit nie ook wat Jesus van ons wil hê nie? Dat ons die vyand deur die Lig van God sal oorwin, maar die res laat gaan nie? Moet ons nie ook maar laat gaan om altyd die laaste woord in te kry nie? Want as ons mos die laaste woord inkry, voel ons soos die wenner… Wat maak dit van ons? Ek is glad nie trots op my eie lewe as dit by hierdie saak kom nie. Ek faal en val so baie, sit dan met skuldgevoelens na die tyd en sukkel om weer op te staan…

Ek dink aan die Skrif in Joh 12:

“Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe”

Wie probeer wen in hierdie wêreld, gaan op die ou end verloor, maar wie nie omgee om te verloor nie, sal op die ou end wen. Is dit nie omdat ons heeltyd probeer wen, dat ons so moeilik vergewe nie? Is dit nie dalk trots wat oorneem nie…

Om te kan wen in die oë van God, het ons nodig om te verloor in die oë van die wêreld. Om in die wêreld gesien te word as ’n verloorder, is eintlik baie maklik…leef net ’n eerbare lewe! Net om nie deel te neem aan die wêreld se hordes samekomste nie, word jy klaar gesien as ’n buitestaander, ’n verloorder. Om nie deel te wees van die “crowd” nie, is jy alreeds ’n verloorder. Om nie deel te wees van hulle boksies nie, word jy klaar gesien as ’n vyand. As jy nie gaan saamstem met hoe hulle dinge doen nie, gaan jy ’n klad teen jou naam kry. Dit is alles maniere waarop ons verloor volgens wêreldlinge. Om dinge te doen en dinge te sê net om in ander mense se goeie boekies te wees, maak van ons hemelse verloorders, moenie soos wêreldmense optree nie.

Dit help nie ons veg, argumenteer en bestry wêreldmense om ’n punt te bewys of om te wen nie, dit help nie ons speel speletjies met hulle nie, want ware kinders van God gaan ’n saak op die regte manier probeer uitsorteer – sonder leuens, sonder bedrog, sonder omkopery, maar wêreldmense gee nie om hoe onregverdig hulle is nie, hulle kan nie skuldig voel oor hulle leuens nie, solank hulle net wen in die wêreld se oë. Dit gaan ons net kwaadmaak wat lei tot fustrasies wat onnodig is. Die wêreld hou van leuens, want ’n groot deel van die wêreld word beheer deur die vyand en hy is die vader van alle leuens, so die wêreld gaan nie hou van regverdigheid, waarheid, integriteit en vaste beginsels nie. Die wêreld wil graag hê almal moet dieselfde dink, dieselfde dinge sê soos ’n robot, mekaar volg, bliksoldate sonder harte, sonder meegvoel vir ander, kinders en diere… Hou op speletjies speel met wêreldmense om ’n punt te probeer bewys, hou op veg oor “nitty gritty” goed wat in elkgeval lei na niks nie.

Wat saakmaak is die Waarheid! Wanneer die Waarheid in gedrang kom, wanneer die ware Weg gelaster word, mag ons nie stilbly en Satan toelaat om sy leuens te versprei nie. Ons moet die dwaalleringe en die werk van Satan teëstaan (ek sê teëstaan, nie “oorlogvoering” doen nie), maar om dit te kan doen, het ons nodig om die Woord van God te ken, maar meer…ons moet Abba Vader en Sy weë ken en vertrou. As jy gaan opstaan vir die Waarheid en regverdigheid uit ‘n opregte hart, staan jy direk in die pad van Satan. Ons gaan moet opstaan vir die verkeerde goed wat aangaan in die wêreld en ook daarom gaan die wêreld en sy mense ons haat en in die grond in vertrap sodat God ons kan verhoog. Staan vir wat reg en Waarheid is, maar moenie in die wêreld se gevegte betrokke raak nie, moenie gaan sit en met hulle kringetjies en kruisies speel nie. As jy die lewe van Jesus binne jou het, het jy klaar gewen, moenie jou tyd mors met argumente om wêreldgevegte te wen nie. Die wêreld gaan ons haat sodat God ons kan liefhê. Dis nie altyd maklik nie, dis nie altyd lekker nie, dit veroorsaak verdeeldheid, maar kies ons God of die aanvaarding van die mens? As ons groot in die wêreld wil wees, gaan hierdie ’n moeilike saak wees, want diegene wat hulle lewe aflê vir God, neem ’n groot verantwoordelikheid op hande. As ’n mens hierdie verantwoordelikheid met ’n opregte hart doen, gaan jou populariteit en gewildheid geweldig afneem, want as ons in Jesus se voetspore volg, gaan jy haat wat verkeerd is en lief wees vir wat reg is. Jy gaan sukkel om verkeerdhede te duld en jou eerder onttrek. Daarom staan daar op ’n paar plekke: “Elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit red”

As ons opstaan vir die Waarheid, is die kans so groot dat ons vriende en familie gaan verloor, ons word beswadder en sleggesê, ons word die skuim van die aarde genoem omdat ons nie met hulle sonde saamstem of daarmee wil saamleef / deel wil wees daarvan nie. Maar die Woord sê as ons net stilbly daaroor, deel ons in hulle sondes. Ons mag nie “compromise” nie. As ons ’n vriend van die wêreld wil wees, gaan ons ’n vyand van God wees, maar net so, as ons ’n vriend van God is, is ons ’n vyand van die wêreld. (Jak 4:4)

Luk 14:11: “Elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wat homself verneder,sal verhoog word”

Matt 10:39: “Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind”

Matt 16:26: “Want wat baat dit ’n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly?“

Ons moet daarteen waak om speletjies te probeer speel om die wenner in die wêreld te wees, want ’n wenner op aarde, is ’n verloorder by Abba Vader, maar die een wat sy lewe totaal verloor en oorgee aan Abba Vader, raak ‘n verloorder op aarde, maar ‘n wenner by God…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: