Skip to content

Goddelike oorlogvoering

IMG_1159

Goddelike oorlogvoering VS geestelike oorlogvoering

Geestelike oorlogvoering is een van die dwaalleringe waarvoor die mensdom baie maklik swig, want dit bied aan hulle ’n kitsoplossing, dit kan hulle help om ’n beter lewe te bekom sonder om waarlik deur die kruis van Jesus te beweeg. Verheerlik dit enigsins God as ons oorlogvoering doen? Hoe kan dit God verheerlik as ons Satan veg vir ons eie welvaart of vir ons eie tekortkominge? Dit het dan niks met God te doen nie…ons gebruik net Sy Naam wanneer ons Satan aanvat, maar ons veg nie vir die saak van God nie, ons veg vir die saak van die self.

Waar is die oorspronklike geloof wat die mens moet hê? Die oorspronklike geloof, soos God wil hê ons Hom moet aanbid en in Hom glo, word gebombardeer en geteister deur dwaalleringe. Die dwaalleringe is deur Satan uitgedink, aan die mens oorgelewer en die vals mense het ingesluip gekom en die Waarheid besmet met hulle leuens. Deur die hele Nuwe Testament moes die apostels veg en stry om die Woord suiwer te hou, want aanhoudend het daar dwaalleringe ingesluip gekom. Hoe lyk dit nie al in vandag se tyd nie? Hoeveel Christene is daar vandag wat die volle Waarheid glo, wat stry vir die ware geloof? Die meeste mense is oorgelewer aan dwaalleringe.

Onder gebed wys Abba Vader my ’n plek wat lyk soos ’n woestyn. ’n Helder lig wat vanuit ’n sekere plek skyn, trek my aandag. Instinktief weet ek dis net die Woord van God wat so ‘n helder lig kan skyn. Ek stap in die rigting van die Lig, maar soos ek nader kom, sien ek die Lig van die Woord is toegegroei deur kaktusse met baie lang dorings. Niemand kan deur hierdie kaktusse beweeg na die Woord van God nie, dit is dus daar geplant om die mense weg te hou van die Woord van God af. Die kaktusse in niks anders as dwaalleringe nie. Mense raak so vasgevang in dwaalleringe dat hulle glad nie by die Woord van God kan uitkom nie, niemand ken meer die Waarheid nie. Hierdie kaktusse moet afgekap word sodat die mens weer by die Waarheid kan uitkom en die enigste manier hoe dit gedoen kan word, is deur die Swaard van die Woord. Abba Vader gee Judas om te gaan lees. Bestudeer dit asseblief, dit handel oor vals mense wat die wêreld aan die brand steek met hulle vals leringe.

“Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om KRAGTIG TE STRY VIR DIE GELOOF WAT EENMAAL AAN DIE HEILIGES OORGELEWER IS.”

“Sekere mense het ingeglip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, godddelose mense wat die genade van onse God verander in ongebondenheid, en die enigste Heerser, God en onse Here Jesus Christus verloën.”
Judas vers 4

Niemand kan stry teen Skrif nie. Hier sê Judas vers 3 dat ons kragtig moet stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Ons moet met alles in ons keer dat die ware, oorspronklike geloof, nie deur allerhande bogstories verdraai word nie en daar waar dit alreeds verdraai is, moet ons die Waarheid gaan vertel!

Oorlogvoering gaan glad nie daaroor om Satan te beveg sodat hy ons en ons belange moet uitlos nie. Daar is ’n baie belangriker saak as die eie ego en dit handel oor die Waarheid. Ons moet opstaan vir die Waarheid, ons moet veg vir die Waarheid wat verdraai word, ons moet hierdie spul kakatusse afkap met die Woord sodat die mense weer die suiwer Woord kan inneem. God gee nie aan ons die swaard om Satan te beveg nie, Hy gee aan die swaard om te veg vir die Waarheid. Kyk die duidelike bevestiging in 2 Korintiërs 10:3-5:

“Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word TEEN DIE KENNIS VAN GOD, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus…”

God gee aan ons die wapens om vestings neer te werp en hierdie vestings is die kaktusse, wat dwaalleringe is. God gee nie aan ons geestelike wapens om die geestelike omgewing rondom ons gunstig te veg sodat ons ’n beter lewe moet hê nie. Hy gee aan ons wapens om vir Hom te werk, om alles wat in die pad van die Woord staan, te vernietig. Die skanse wat opgewerp is teen die kennis van God, met ander woorde, teen die Woord van God, is die kaktusse, die dwaalleringe. Hierdie skanse moet verbreek word en die enigste manier hoe ons dit kan doen, is met Jesus in ons, om verhouding met God te hê, om God toe te laat om ons self te leer, om te mediteer in die Woord, alleenlik in die Woord, om een te word met die Waarheid van die Woord en wanneer ons een is met die Waarheid, kan God ons gebruik om al die leuenagtige kakatusse te verwoes met die Woord. Wanneer ons stewig gevestig is in die hart van God, ons waaragtig in God glo, dan het ons die Goddelike wapenrusting aan en plaas God dan die swaard in ons hand. Daar moet ’n pad deurgebreek word na die Woord van God sodat die mensdom weer aan die Waarheid blootgestel kan word, maar op hierdie stadium word die ganse mensdom verblind vir die Waarheid. Die ergste is dat die naïewe mensdom veg vir die leuens wat hulle glo, hulle veg om die kaktusse staande te hou, hulle probeer dit selfs verdedig met Skrif uit die Woord, maar die meeste van hulle stellings kan hulle glad nie eers regverdig of verdedig met die Woord nie…so hoe kan ons dit glo en daarvolgens leef? Wanneer ons een is met die Waarheid, kan ons al die vals argumente teëstaan en vernietig. Daar is ongelukkig so baie leuens wat die Waarheid van God verdraai, maar as die Woord op ons hart geskryf staan en die Gees van God interpreteer die Woord aan ons, kan ons die leuens teëstaan.

Mense, asseblief! Los die dwaalleringe, los al die geestelike praatjies en raak gewortel in die Woord van God. Moenie ’n hoë boom met ’n droë kern raak nie. Moenie Abba Vader tart nie, want wat as Sy toorn gaan losbreek? Gaan jy staande kan bly? Is jy standvastig in die ware geloof? Die geloof wat ons verkry deur die Woord van God? Deur gewortel te wees in die Woord van God?

“Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teëstaan, STANDVASTIG IN DIE GELOOF, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is.”
1 Petrus 5:8,9

Satan soek kinders van God om te verslind, om op te eet en uit te spoeg as ’n bondeltjie bene, ongelukkig kry hy dit reg ook! Kinders van God kan verlore gaan, hulle kan in naïewitiet verval en onwetend Satan se pad volg. Kyk wat sê 2 Petrus 2:1,2:

“Daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ’n vinnige verderf oor hulleself bring; en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word.”

Mense, wat wel deur die Here losgekoop was, verloën God deur die Waarheid te verwerp of te verdraai. Hulle bring verderf oor hulleself. Moenie verlore gaan nie! Moenie Satan se leuens opeet vir soetkoek nie. Ondersoek elke geestelike lering, soek bevestiging in die Woord van God en as jy dit nie daar kan vind nie, is dit nie van God af nie. Daar is soveel mense daar buite wat beweer om dinge van God af te hoor, maar waar is hulle bevestiging? As God ’n mens iets leer, gee Hy altyd bevestiging uit die Woord van God. Ek het verlede week ’n persoon se leringe gelees wat erg aangehang word deur die wêreld, en ek het verbaas gestaan omdat die persoon niks uit die Skrif kan bevestig nie. Hoe kan ’n mens dan glo dat hulle van die Here af hoor?

Staan vas in die oorspronklike geloof, staan kragtig in die Here en in die krag van Sy Liefde. Moenie val vir enigiets wat die mens opbou nie, want dan is dit nie van God af nie. God bou ons nie op hierdie manier op nie, God bou ons op deur ons eers plat te slaan en dan bou Hy ons in nederheid op, nie in hoogmoed, trots en arrogansie wat van ons hoë, droë bome maak nie. Laat God toe om jou te ontwortel uit al die dwalleringe, laat Hom toe om jou as ’n boom af te kap sodat jy van voor af in Hom gewortel kan word.

“Word kragtig in die Here en in die krag van Sy sterkte!”
Efesiërs 6:10

Skrifte wat jy kan lees oor die vals werkers wat mense met bogpraatjies indoktrineer, is onder andere Judas, 2 Petrus 2, 1 Timoteus 4, 2 Timoteus 3.
Daar is net een manier hoe ons staande kan bly, en dit is deur in die hart en krag van God gewortel te wees:

Be rooted and grounded in LOVE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: